Dagje ziek melden werkt op lange termijn kostenbesparend

ziekteverzuim

Uit recent onderzoek van 365/ArboNed onder ruim 300 werkgevers blijkt dat de meeste organisaties in Nederland een zieke werknemer niet meteen op de eerste werkdag ziek meldt. “Door kortdurend verzuim niet te melden, mist een werkgever een belangrijk signaal.”

Frequent verzuim leidt tot lang verzuim

“Het probleem van kortdurend verzuim zit namelijk in de herhaling. De frequentie van verzuim toont een patroon dat zich over de jaren herhaalt en in ongeveer 50 procent van de gevallen binnen vier jaar leidt tot langdurig verzuim.

“Registratie is noodzakelijk om langdurige uitval te voorkomen, en daarmee de kosten van verzuim te beperken”, aldus dr. Rob Hoedeman, bedrijfsarts bij 365/ArboNed.

Veel werkgevers nemen het ‘dagje ziek zijn’ van de werknemer niet serieus. Slechts 20 procent van de ondervraagde werkgevers meldt verzuim op de eerste dag. Zeker als bij de ziekmelding al bekend is dat het kortdurig is, wordt de melding als een onnodige handeling gezien.

Frequent verzuim is voorbode

Frequent verzuim is echter een sterke voorbode van langdurig verzuim. Van de werknemers die frequent verzuimen, gaat circa 50% het jaar daarop lang verzuimen. Tevens is het een voorspeller van herhalend frequent verzuim: 61% heeft namelijk opnieuw een jaar met frequent verzuim (bron: 365).

Psychische klachten

Hoedeman: “Is een werknemer vaker dan drie keer per jaar ziek, dan kan dat een signaal zijn van onderliggende psychische klachten of dreigend langdurig verzuim. Ons advies is dan – zelfs al is hij maar een dagje ziek – contact met de werknemer op te nemen om te kijken of er niet meer aan de hand is. Want dit patroon stopt niet als je als werkgever hier geen aandacht aan besteedt.

“Heeft het verzuim steeds een vergelijkbare oorzaak, dan loont het om al in een zeer vroeg stadium de oorzaak van het verzuim te bespreken en te bepalen hoe frequent of langdurig verzuim voorkomen kan worden.”

Over 365

365 bouwt voort op 20 jaar expertise in de bedrijfsgeneeskunde, zakelijke dienstverlening en HR-consultancy.

Informatie: www.365.nl

Reageren?