Schoonmaakbranche zoekende toepassing gedragscode

Forum Innovatief aanbesteden

De schoonmaakbranche is twee jaar na invoering van de code “Verantwoordelijk marktgedrag” nog zoekende naar de praktische uitwerking ervan en hoe opdrachtgevers de vertaling naar innovatief aanbesteden kunnen realiseren. Dit bleek tijdens de conferentie “Innovatief aanbesteden” die vorige week met vertegenwoordigers van alle ketenpartners in Assen plaatsvond.

Mede ingegeven door de actuele invoering van de nieuwe Aanbestedingswet (1 april) organiseerde Alpha Adviesbureau uit Zuidlaren een conferentie voor alle ‘spelers’ in de schoonmaakbranche: schoonmaakbedrijven, opdrachtgevers, overheid, vakbonden en intermediairs (makelaars).

Mensen

Een van de belangrijkste winstpunten van de code “Verantwoordelijk marktgedrag” is dat opdrachtgevers inmiddels dulden dat er minimaal twee maanden tijd tussen contractwisselingen zijn. Dit biedt bedrijven en werknemers meer gelegenheid om zich op de nieuwe situatie in te stellen.

Wel vroegen partijen in de keten zich hardop af of de code inmiddels de beoogde verbeteringen heeft opgeleverd. Het document is in 2011 geïnitieerd (en inmiddels door ruim 700 ketenpartners getekend) als uitvloeisel van de spraakmakende stakingen in 2010 om de omstandigheden van schoonmaakpersoneel te verbeteren.

De discussie toonde dinsdag aan dat partijen de nodige stappen moeten zetten. De code is nog niet concreet genoeg. De wens is ‘de mensen’ nog meer centraal te stellen. De commissie “Verantwoordelijk marktgedrag” werkt aan het concretiseren van de borging om afspraken voor personeelsverbeteringen te garanderen.

Traditioneel

Het zou in dit verband wenselijk zijn niet altijd de goedkoopste offerte te honoreren. De jaren voor de stakingen hebben bewezen dat een steeds lagere offerteprijs uiteindelijk ten koste gaat van werknemers maar evenzeer van de branche in zijn algemeen. Traditioneel aanbesteden is op basis van gevraagde kwaliteit met daarbij de goedkoopste aanbieder.

Tegenwoordig opereert men vaker op basis van zogeheten EMVI (economisch meest voordelige inschrijving) en BVP (Best Value Procurement). Dat wil zeggen: meer te gunnen op waarde. De voorwaarde is echter wel dat de opdrachtgever van het schoonmaakwerk over een goede facilitaire dienst (inkoper) beschikt. Mist deze specifieke expertise en beheercapaciteit dan is deze oplossing vele malen duurder dan de traditionele methodes en tijdrovender.

Objectief

Tijdens de conferentie is in het verlengde hiervan ook gesproken over subjectiviteit, die lastig te voorkomen lijkt. Niettemin behoort aanbesteden zo objectief mogelijk te zijn.

Menigeen stelde daarom de vraag wat in de branche nu eigenlijk ‘innovatief aanbesteden’ betekent. En wat is beste aanbestedingsmethodiek? Gaat de praktijk dit de komende tijd aantonen?

Overwegingen bij deze probleemstelling:
• Hoe bepalen we van te voren het budget (gebeurt nu vooral op basis van historie/ervaringen);
• Een goed beheer van een contract is noodzakelijk;
• BPV en uitvragen met behulp van open vragen is subjectief;
• Er is weliswaar een ‘best practice – worst practice’ voor opdrachtgevers, maar waarom niet voor opdrachtnemers?

De kern van de conferentie is dat traditioneel aanbesteden in de schoonmaakbranche nog steeds springlevend is. Versterk wel de positie van schoonmaakfunctionaris. Grote opdrachtgevers kunnen innovatief aanbesteden, maar voor kleine(re) opdrachtgevers (zoals schoolbesturen, kleine gemeenten e.d.) moet het wel hanteerbaar en uitvoerbaar blijven. Daarvoor is BVP waarschijnlijk nog niet haalbaar.

 

Voor meer informatie: www.alpha-adviesbureau.nlCode “Verantwoordelijk marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbranche”

Reageren?