Asito houdt diversiteitsbeginsel in stand

Asito

Het uitstel van het 5% quotum arbeidsgehandicapten tot na een evaluatie in 2017, zoals uit het sociaal akkoord is gekomen, is voor schoonmaakorganisatie Asito geen reden om de ingeslagen koers rondom diversiteit te wijzigen. Speerpunt blijft om in de 10.000 mensen tellende groep medewerkers een zo groot mogelijke diversiteit te organiseren, met kansen voor iedereen.

Directielid Ron Steenkuijl: ‘Asito zet zich al geruime tijd in om de diversiteit in haar personeelsbestand optimaal te benutten. De doelgroep van de Participatiewet maakt hier onderdeel van uit. Zo was Asito betrokken bij het opstellen van de Prestatieladder Socialer Ondernemen, waarin het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meetbaar wordt gemaakt.

Ook op andere vlakken stimuleren wij het communiceren van de positieve effecten van een diverse populatie bij organisaties. Ons initiatief het Nationaal Integratiediner (www.nationaalintegratiediner.nl) brengt de verschillen tussen mensen op alle vlakken op een positieve manier onder de aandacht. Hier gaat het om verschillende nationaliteiten, opleiding, ervaring, overtuiging en gezondheid.

De uitkomsten van het Sociaal Akkoord remmen onze organisatie niet af. Sterker nog, het stimuleert ons om de actieve rol die wij op dit onderwerp innemen richting al onze relaties, onverminderd voort te zetten.’

Reageren?