Code in sociaal akkoord

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

OSB is verheugd dat de Code Verantwoordelijk Marktgedrag voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche in het sociaal akkoord als voorbeeld wordt gezien voor de aanbestedingspraktijk in Nederland. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche is een gezamenlijk initiatief van zowel werkgevers, vakbonden, opdrachtgevers en overheid. Deze code werd in 2011 door alle betrokken partijen gepresenteerd. De code heeft als doel om kwaliteit in aanbestedingen de rol te geven die het verdient. In het sociaal akkoord wordt gezegd dat de STAR de uitbreiding van de code naar andere sectoren wil bevorderen. In de code is vastgelegd dat betrokken partijen bij aanbesteding niet alleen kijken naar de prijs, maar dat ook kwaliteit van de uitvoering van schoonmaakwerk en arbeidsomstandigheden moeten worden meegewogen.

Voorzitter OSB Hans Simons: “Het was al uniek dat werkgevers, vakbonden, opdrachtgevers en overheid in 2011 de Code Verantwoordelijk Marktgedrag presenteerden. We zien dat de code zijn werk doet. De codecommissie onder leiding van Kees Blokland geeft sinds de introductie waarschuwingen en gele kaarten aan organisaties die de schoonmaakaanbesteding of -inkoop niet volgens de code doen. Dat heeft in veel gevallen geleid tot aanpassingen in de aanbesteding of het inkoopproces en zorgt uiteindelijk voor transparantie. En het belangrijkste: het gaat steeds vaker weer om de toegevoegde waarde van het schoonmaakvak ipv de laagste prijs.”

OSB heeft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag opgenomen in het OSB-Keurmerk. Dit keurmerk is op 1 januari jl. geïntroduceerd. Naast de code maken de NEN 4400-1 norm en enkele schoonmaakspecifieke eisen onderdeel uit van het keurmerk. Bij OSB-Keurmerk bedrijven zijn opdrachtgevers ervan verzekerd dat deze bedrijven brede vakkennis hebben, de administratie op orde hebben, belasting en premies betalen, eerlijk zaken doen en over de juiste verzekeringen beschikken.

Meer informatie: www.osb.nl

Reageren?