Vrouwen aan de Top bij EW Facility Services

EW - Vrouwen aan de Top

Bewust van het belang van een goede m/v diversiteit op de werkvloer is EW Facility Services sinds 3 jaar ondertekenaar van het Charter Talent naar de Top. Met het ondertekenen van het Charter legt EW Facility Services zich vrijwillig vast op meetbare doelstellingen voor het aantal vrouwen in de (sub)top van haar organisatie.

Concreet betekent dit dat de afgelopen jaren maatregelen zijn genomen die het huidige m/v diversiteitsbeleid ondersteunen. Uiteindelijk resultaat is meer vrouwelijk talent binnen de organisatie aantrekken en behouden.

Bijeenkomst vrouwelijke rayonmanagers

Met het Charter als uitgangspunt organiseerde EW Facility Services 25 april jl. een bijeenkomst voor vrouwelijke Rayonmanagers, afdelingshoofden, directieleden van EW Facility Services en vrouwelijke senior functionarissen en directieleden van overige bedrijven binnen Cire Holding.

HR Directeur Maaike Ligtenstein – van Bree onderstreepte tijdens haar welkomstwoord het belang van deze dag: ‘’Doel van deze dag is om onze vrouwelijke collega’s te inspireren en bewust te laten nadenken over hun eigen carrière. We zijn dan ook verheugd dat we twee spreeksters hebben die voor mij een voorbeeld zijn van krachtige carrièrevrouwen, met lef, die hun ervaringen met ons willen delen.’’

Sprekers

Sandra Lutchman, directeur van Stichting Talent naar de Top, sprak over het werk van Talent naar de Top, carrièreplanning en de positie van vrouwen binnen een organisatie. Vervolgens was het woord aan Caro van Eekelen, Managing Director Accor Hotels The Netherlands en Senior Vice President Suite Novotel & Novotel UK en Benelux. Zij bekleedde verschillende topposities binnen het bedrijfsleven en kan daarom als geen ander haar ervaringen delen.

Female Power

Geheel passend binnen het thema, werd vervolgens een bezoek gebracht aan de expositie Female Power in het Museum voor Moderne Kunst Arnhem (MMKA). Female Power, een tentoonstelling vol vrouwelijke kracht en energie, toont het werk van een twintigtal kunstenaars die hebben bijgedragen aan de ‘empowerment’ van vrouwen. De aansluitende lunch bood gelegenheid om van gedachten te wisselen over alle opgedane ervaringen en kennis.

Talent naar de Top

Stichting Talent naar de Top is opgericht in 2008 en richt zich op het faciliteren en stimuleren van overheid, werkgevers en topvrouwen zelf. Om vanuit intrinsieke motivatie de instroom, de doorstroom en het behoud van het aantal vrouwen aan de top te bevorderen.

Talent naar de Top stelt zich verder tot taak om belemmeringen op de gehele weg van vrouwen naar de top inzichtelijk te maken en via concrete voorbeeldcases te laten zien dat een juiste balans in m/v diversiteit van groot strategisch belang is én haalbaar.

Maaike: ‘’We rapporteren jaarlijks aan de monitorcommissie van Talent naar de Top en hebben onze streefcijfers uit 2010 inmiddels ruimschoots gerealiseerd. We zijn dus op de juiste weg. In 2013 hebben we onszelf nieuwe doelen opgelegd om ook naar de toekomst diversiteit binnen onze cultuur te blijven borgen. Omdat wij erin geloven dat diversiteit in de organisatie, overigens niet alleen in de top, maar in alle lagen, bijdraagt aan het succes van EW Facility Services.’’

Informatie: www.ew.nl

Reageren?