Invedu borgt elektrische veiligheid bij bedrijven

Invedu

Invedu is een advies- en opleidingsorganisatie gericht op het borgen van elektrische veiligheid. Elektrische veiligheid speelt een rol voor iedereen die tijdens het werk veiligheidsrisico’s loopt als gevolg van elektriciteit; van risico’s tijdens montagewerkzaamheden tot risico’s bij het reinigen van objecten.

Oprichter Wim van der Zel is ervaringsdeskundige op het gebied van veiligheidsprocedures en -normering. In zijn jarenlange ervaring als trainer en adviseur heeft hij gemerkt dat er nog veel winst valt te behalen in het borgen van elektrische veiligheid.

Die winst zit in het herkennen en onderkennen van risico’s, zorgen dat personeel de juiste middelen ter beschikking staat en last but nog least: werken aan kennis, inzicht en de (veiligheids)attitude van de medewerker.

Elektrische veiligheid voor schoonmakers

Op het eerste gezicht lijkt elektrische veiligheid voor schoonmakers nauwelijks relevant. Dat is meer iets voor bijvoorbeeld technisch personeel zoals monteurs. Maar dat is onjuist.
Afhankelijk van de aard van de schoonmaakwerkzaamheden kunnen de risico’s op elektrocutie groot zijn.

Een voorbeeld: Slachterijen worden doorgaans met hogedruk gereinigd. Daarbij kan elektrisch materieel worden ‘geraakt. In veel gevallen is hier geen aardlekbeveiliging toegepast. Dit betekent dat schoonmakers tijdens het werk het risico op een elektrische schok lopen. En dit onder extra risicovolle omstandigheden: een vochtige omgeving.

Daarnaast kan elektrisch materieel zodanig vochtig worden, dat de gebruikers ervan alsnog een schok krijgen. Daar zijn helaas behoorlijk wat praktijkvoorbeelden van. Ook in minder voor de hand liggende objecten zoals sportaccommodaties. Nog los van persoonlijke risico’s loopt ook de bedrijfscontinuïteit gevaar.

Kortom: schoonmaken met kennis en inzicht van elektrische risico’s vergroot de veiligheid en continuïteit.

Veiligheid en continuïteit

Hoe werkt Invedu aan het bevorderen van veiligheid en continuïteit? Op de eerste plaats door samen met de opdrachtgever te onderzoeken van welke risico’s er in onderscheidende situaties sprake is. Kijkend naar elektrische risico’s: hoe moet een object worden gereinigd? Is de beschermingsgraad van de installatie daarop afgestemd? Kan de installatie buiten bedrijf worden gesteld, of zijn risico’s op een andere manier afgedekt, zoals aardlekbeveiliging?

Als de risico’s bekend zijn kunnen er concrete maatregelen worden genomen. Dit kunnen zowel praktische maatregelen op de werkvloer zijn, als procedure afspraken. Zodra dit is geregeld, kunnen werknemers worden getraind.

Invedu stelt zich ten doel om opdrachtgevers terzijde te staan bij het borgen van elektrische risico’s. Uit het bovenstaande blijkt wel dat dit per bedrijf, bedrijfstak en omstandigheid kan verschillen. Dat betekent dat het borgen van veiligheid maatwerk is.

Informatie: www.invedu.eu

Reageren?