Koos Stuyvers: Minister buigt zich over positie ZZP’ers

Professioneel Schoonmaken 4, 2013

In december vorig jaar stuurde OSB de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, een brief om aandacht te vragen voor de arbeidsomstandigheden van werknemers en ZZP’ers in de glazenwassersbranche.

We hebben de minister laten weten dat het aantal ZZP’ers ons zorgen baart. Ook hebben we aangegeven dat we binnen de branche een toename constateren van het aantal ZZP’ers dat de arbeidsomstandigheden aan zijn laars lapt. En dan vooral wat betreft de fysieke belasting van de verschillende werkmethoden (denk bijvoorbeeld aan de telewasmethode).

Gelijke regels op dit gebied voorkomen oneerlijke concurrentie. En door gelijke regels kan ook de gezondheid van werknemers en ZZP’ers beschermd worden.

Arbeidsomstandighedenbesluit

Onlangs hebben we bericht terug gehad van minister Asscher. Hij geeft aan dat op 1 juli 2012 het Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd is na een advies van de Sociaal Economische Raad. De wijziging komt er op neer dat ZZP’ers die werken op een arbeidsplaats waar ook anderen werken, moeten voldoen aan dezelfde regelgeving met betrekking tot het treffen van maatregelen bij arbeidsrisico’s.

Als de ZZP’er alleen werkt, dan gelden deze regels niet en hoeft de ZZP’er zich alleen te beschermen tegen ernstige risico’s zoals het vallen van hoogte. Fysieke belasting wordt niet gezien als een ‘ernstig risico’.

Voor alleenwerkenden een uitzondering

De reden dat er voor alleenwerkenden een uitzondering is voor het treffen van maatregelen bij een aantal arbeidsrisico’s, is dat een ZZP’er kiest voor het zelfstandig ondernemer zijn met de daarbij horende voor- en nadelen. Hierbij hoort ook het zelf regelen van zijn arbeidsomstandigheden schrijft de minister.

Ondanks dit geeft Asscher aan tóch bereid te zijn om met sociale partners te gaan praten over de positie van zelfstandigen gericht op hun arbeidsomstandigheden. Indien er uit dit gesprek punten naar voren komen om het standpunt aan te passen, dan zal dit bekeken gaan worden.

OSB is blij met deze reactie. De voorzitter van OSB, Hans Simons, zal dit binnenkort ook bespreken met de voorzitter van VNO-NCW, Bernard Wientjes. En uiteraard zullen wij hier vanuit OSB-Segment Awog ook bovenop blijven zitten.

Koos Stuyvers
Voorzitter OSB-segment AWOG

Reageren?