Kosten facility management in tien jaar met de helft gedaald

Facility Management

Voor het vijfde jaar op rij daalden de facilitaire kosten van kantoren in Nederland, in euro’s per werkplek en per fte. In 2012 waren de kosten en daarmee de NFC Index®kantoren nooit eerder zo laag, namelijk 83 procent de startwaarde van de index van tien jaar geleden.

Daarmee is de efficiency van de facilitaire functie als geheel in die periode met 35 procent toegenomen ten opzichte van de inflatie in diezelfde periode.

Daarbij komt nog dat het gebruik van de werkplek in de achterliggende tien jaar is toegenomen met een vergelijkbaar percentage. Overheid en bedrijfsleven hebben kunnen profiteren van deze bijzondere prestatie van de sectoren facility management, vastgoed en ICT.

De facilitaire kosten betreffen ruwweg 15 procent van de totale kosten van kantoorhoudende organisaties. Wanneer die kosten met een derde tot de helft afnemen, verbetert dat substantieel de kostprijs van de organisatie met vijf à tien procent – momenteel meer dan de bruto winstmarge van menig bedrijf.

Daarmee kan worden gesteld dat de professionalisering die facility management sinds het begin van deze eeuw het behoud is geweest van veel bedrijvigheid.

 

Informatie: www.nfcindex.nl

Reageren?