Gascogne Groep en GWS de schoonmaker samen verder

Contract

Gascogne Groep, Eindhovens schoonmaakbedrijf en GWS dé schoonmaker, schoonmaakbedrijf uit ‘s Hertogenbosch hebben besloten om samen op te trekken als het gaat om sociaal en innovatief ondernemerschap.

Hans Raaijmakers, algemeen directeur van Gascogne Groep, heeft sinds 1 juni een stap terug gedaan. Zijn dochters Noémie Raaijmakers en Magalie Raaijmakers nemen de dagelijkse leiding over, samen met GWS dé schoonmaker onder leiding van Gaby Westerlaken.

Hans Raaijmakers

Na 15 jaar algemeen directeur van Gascogne Groep te zijn, heeft Hans Raaijmakers besloten om op 63 jarige leeftijd een stap naar achteren te zetten. Hans heeft in die 15 jaar een schitterend bedrijf opgezet met een breed klantenpakket van de klein zakelijke klant tot Heras en van de tweeverdiener tot onderaannemer van de Zuidzorg.

Maar belangrijker nog is dat hij samen met zijn dochters Noémie (operationeel manager) en Magalie (directeur personeel & beleid) een bedrijf heeft opgebouwd met een sociaal karakter, waar door het hele land aan gerefereerd wordt.

Toch heeft Hans besloten dat het ondernemerschap op een lager pitje komt te staan, om meer ruimte te hebben voor andere uitdagingen. Noémie en Magalie hebben aangegeven heel graag Gascogne Groep te willen voortzetten, maar wel op een andere wijze.

Samenwerking tussen Gascogne Groep en GWS dé Schoonmaker

Het economische klimaat waarin we leven vraagt om grensverleggende beslissingen. Hans, Noémie en Magalie hebben voor de toekomst van Gascogne, dan ook verder gekeken dan de eigen “keuken”.

Een aspect was direct duidelijk, het voortbestaan van Gascogne met haar bijzondere karakter was prioriteit nummer 1. En vanuit die gedachte kwam al snel een tweede gedachtegang: “twee weten altijd meer dan één”.

Met deze uitgangspunten op zak is er op zoek gegaan naar de beste weg voor Gascogne en die is er gevonden in een samenwerking met een ander MKB schoonmaakbedrijf, GWS dé schoonmaker. Een regionaal familiebedrijf gevestigd in Rosmalen met een zeer goede naam in met name de omgeving ‘s- Hertogenbosch.

Namen GWS dé schoonmaker en Gascogne Groep blijven

Op 1 juni is Gascogne Groep een alliantie aangegaan met GWS dé schoonmaker vanuit een nieuwe bedrijfsstructuur. De naam blijft hetzelfde, Gascogne Groep, maar het is geen CV meer, maar een BV.

De basis van de samenwerking tussen Gascogne en GWS dé schoonmaker bestaat uit de onderstaande elementen:

  • GWS dé schoonmaker neemt de backoffice en de commerciële activiteiten van Gascogne voor zijn rekening;
  • Gascogne zal GWS dé schoonmaker kunnen ondersteunen in het voeren van social return, samenwerkingen bevorderen met gemeentes en ontwikkelen van projecten. GWS zal kunnen voortbouwen op de maatschappelijke onderscheidingen en structuur van Gascogne en dit commercieel kunnen uitdragen.

Sociaal ondernemerschap

Binnen de Gascogne Groep werkt ongeveer 80 procent een afstand tot de arbeidsmarkt. Gascogne werkt hierin intensief samen met verschillende gemeentes en instanties. Deze werkvorm zal verder geïntensiveerd worden binnen de contacten en gemeentes waar GWS dé schoonmaker actief is.

Beide bedrijven hebben binnen de schoonmaakbranche al een streepje voor als het gaat om sociaal ondernemen. Zo hebben beide ondernemers het OSB Keurmerk en is Gascogne als een van de eerste bedrijven in Eindhoven PSO (prestatieladder sociaal ondernemen, ontwikkeld door TNO en gebruikt voor social return in aanbestedingen) gecertificeerd.

Informatie: www.gascogne.nl, www.gwsdeschoonmaker.nl

Reageren?