Spectro presenteert MVO Rapportage op nieuwe website

Spectro - mvo-rapportage

Met gepaste trots presenteert Spectro haar eerste Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) jaarrapportage. Spectro zet daarmee een mijlpaal door dit als eerste Nederlandse MKB producent van reinigingsmiddelen te realiseren.

Spectro zet zich krachtig in op het gebied van MVO om zo een solide basis te creëren voor onze toekomst en die van onze kinderen.

Scores worden weerspiegeld aan de resultaten van A.I.S.E.

Het rapport geeft op een concrete manier inzicht in de activiteiten en scores van Spectro op het gebied van MVO. De scores worden weerspiegeld aan de resultaten van de jaarlijkse rapportage van de Europese Branchevereniging A.I.S.E.

Aan de hand hiervan zijn doelstelling voor het komende jaar geformuleerd. Deze werkwijze is, voor zover bij ons bekend, uniek in de markt.

Nieuwe website

Om de milieubelasting zo laag mogelijk te houden is het rapport enkel digitaal beschikbaar. Deze is vanaf vandaag te downloaden op onze recent vernieuwde website: www.spectro.nl/mvo. Het uiterlijk van onze nieuwe website is opgefrist en gemoderniseerd, de inhoud is nog verder aangevuld.

Informatie: www.spectro.nl/mvo

 

 

 

 

 

A.I.S.E. Charter for Sustainable Cleaning
Het ‘Charter’ is het zorgsysteem van de Europese Branchevereniging A.I.S.E. Het Charter toetst de organisatie onafhankelijk op een groot aantal milieu en veiligheid georiënteerde punten. Vereiste is om op alle punten een continue meetbare verbetering te bereiken. De resultaten van alle deelnemende producenten worden jaarlijks verzameld. Hiermee wordt op Europees niveau het duurzaamheidbeleid van de branche aangetoond.

Spectro
Spectro creëert op basis van klantwensen vloeibare reinigingsmiddelen onder private label. Spectro bestaat ruim 25 jaar en wij zijn marktleider in Nederland op het gebied van professionele reinigingsmiddelen onder private label. Wij verzorgen voor onze klanten het gehele traject: van productontwikkeling, productie, afvullen en etikettering tot transport.
Noot voor de redactie
Meer informatie over Spectro en haar producten is te vinden op onze nieuwe website: www.spectro.nl
Meer informatie over Charter is te vinden op de website: www.sustainable-cleaning.com

Reageren?