Awog adviseert SVS over veiliger gebruik permanente hangladder

OSB

De technische commissie van het OSB-glazenwassersplatform Awog heeft zich eind maart, mede op verzoek van SVS, gebogen over de vraag op welke wijze het werken aan de permanente hangladder door glazenwassers op het opleidingscentrum van SVS in Arnhem veiliger kan worden uitgevoerd. Dit naar aanleiding van een fataal ongeval in november 2012.

Bron: OSB

Permanente hangladder

De permanente hangladder maakt sinds het ongeval op het SVS-opleidingscentrum in Arnhem geen onderdeel meer uit van de glazenwasseropleiding. Uit het rapport van Inspectie SZW blijkt dat SVS niets te verwijten valt. Omdat veiligheid tijdens de opleiding van het grootste belang is, heeft de technische commissie van Alles Weten Over Glazenwassen (Awog, platform van OSB) zich over dit rapport gebogen en een advies aan SVS uitgebracht.

Werken op hoogte één van de grootste risico’s voor glas- en gevelreinigers

Werken op hoogte vormt één van de grootste risico’s binnen de glazenwassers- en gevelbehandelaarsbranche. Het is daarom van het grootste belang dat dit op een veilige manier gebeurt. Tijdens de opleiding worden cursisten getraind om veilig te werken op hoogte.

Permanente hangladder ‘voorlopig niet gebruiken’

Awog adviseert SVS om de permanente hangladder voorlopig niet te gebruiken en tijdelijk uit de opleiding te schrappen. De technische commissie van het glazenwassersplatform gaat zich de komende tijd over de vraag buigen welke extra veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden om de veiligheid van de gebruikers extra te garanderen. Hiertoe zal een stappenplan gemaakt worden met data en zullen de leden van de technische commissie onder andere in overleg gaan met diverse leveranciers.

Ook zullen zij het opleidingscentrum bezoeken om alle werkmethoden nog eens kritisch onder de loep te nemen. Daarnaast zal de TC zich ook gaan beraden op de werkmethoden in de praktijk en daarover een advies uitbrengen dat branchebreed kan worden toegepast.

Dubbel zekeren

De technische commissie is van mening dat tijdens de opstart van een opleiding door SVS extra veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden, maar dat later in de opleiding het veiligheidsniveau van de glazenwasser gelijk moet zijn aan de dagelijkse praktijk. Verder moet bij alle werkmethoden gedurende de hele opleiding voor een zogenaamde dubbele zekering gezorgd worden.

De komende periode zullen alle werkmethoden nagelopen worden op de mogelijkheid om de gebruiker dubbel te zekeren. Waar dat nu nog niet het geval is, zal gezocht worden naar een oplossing zodat dit kan worden aangepast.

SVS hecht veel waarde aan oordeel Awog

Het advies is inmiddels besproken met SVS. Awog vindt het prettig dat SVS veel waarde hecht aan haar oordeel. De technische-commissieleden vertegenwoordigen immers de werkgevers die hun medewerkers bij SVS als cursist opgeven.

Informatie: www.osb.nl/platforms/osb-segment-awog

Reageren?