Asito bindt strijd aan tegen vooroordelen

Nationaal Integratie Diner

Schoonmaakdienstverlener Asito werpt zichzelf op als ambassadeur van diversiteit. De organisatie zet haar 10.000 medewerkers in om de positieve effecten van een divers werknemersbestand te benadrukken en vooroordelen weg te nemen, met als grootste uithangbord het landelijke evenement Nationaal Integratiediner.

Ron Steenkuijl, directielid: ‘Asito ziet elke dag de meerwaarde van diversiteit in organisaties. De grootste kracht die het benutten van deze positieve effecten tegenwerkt, zijn vooroordelen. Als mensen elkaar echt leren kennen, vallen deze vooroordelen weg en kunnen we de volle potentie van diversiteit pas echt benutten.

‘Vooroordelen belemmeren niet alleen mensen met een andere nationaliteit en cultuur. Ook richting andere groepen, zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of schoonmakers bestaan vooroordelen. Asito ziet het als haar taak om deze weg te nemen.’

Asito verbindt

‘Wij willen nadrukkelijk een actieve rol nemen in het verbinden van de verschillende soorten mensen in onze maatschappij. Wij hebben daartoe onze bedrijfsvisie aangepast in ‘Asito verbindt’.

‘Verbinden is een rol die Asito op het lijf is geschreven. Met 10.000 medewerkers en duizenden zakelijke relaties in alle bedrijfstakken zijn wij de ideale promotor van een diverse samenleving. Dit is onze manier om onze maatschappelijke impact te vergroten.’

Nationaal Integratiediner

Hét evenement waar vooroordelen wegvallen is het Nationaal Integratiediner. Aan dit Asito initiatief deden in 2012 ruim 7.000 mensen van 300 organisaties mee.

Ron Steenkuijl: ‘Dit initiatief laat zien dat heel veel Nederlandse organisaties de meerwaarde van diversiteit zien en dat vooroordelen wegvallen als je de moeite neemt elkaar beter te leren kennen. Dit jaar zullen naar verwachting 15.000 mensen deelnemen. We maken hiermee een statement dat verschillen tussen mensen positief zijn, mits ze ook als zodanig tegemoet getreden worden.’

Informatie: www.asito.nl

Reageren?