Hago Next: tool geeft inzicht in processen

Digitale zelfroostering door vakschoonmakers

Na de introductie van @lly, de mobiele app voor de schoonmaker én de opdrachtgever, gaat het bedrijf weer een stapje verder met de lancering van een nieuw digitaal webbased systeem, het Next Relatie Platform. Dit platform biedt de opdrachtgever volledige transparantie in de gemaakte contractafspraken. Inzet tot op afdelingsniveau, met het bijbehorende kwaliteitsniveau; alle kengetallen zijn inzichtelijk. Bovendien geeft het de vakschoonmaker nog meer regie over zijn werkzaamheden door digitalisering van alle processen.

De vakschoonmaker bepaalt

Verlofaanvragen en het wisselen van werktijden of werkdagen ging tot op heden handmatig, maar met de lancering van het Next Relatie Platform gaan ook deze processen volledig digitaal. Naast het eenvoudig en digitaal aanvragen van verlof of vakantie, hebben medewerkers realtime inzicht in werkroosters en openstaande diensten waarop zij zich kunnen inschrijven. Dit is voor de schoonmaakbranche een verregaande vorm van zelfroostering. Door het online bij elkaar brengen van vraag en aanbod borgt Hago Next de continuïteit op de locatie en krijgen de vakschoonmakers meer regie over de eigen werkzaamheden.

Het Next Relatie Platform draagt bij aan een betere balans tussen werk en privé, zekerheid over vrije tijd en specifieke aandacht voor roostering en planning. Het platform draagt door dergelijke nieuwe ontwikkelingen als zelfroostering tevens bij aan een hogere medewerkerstevredenheid: een gemiddelde van 8,7 over alle Hago Next klanten gemeten in mei 2013.

Michel Urgert, vakschoonmaker Hago Next:

“Je kunt nu heel simpel thuis via je telefoon je vakantie aanvragen. Onze praktijkcoach reageert hier direct op, dus dan weet je ook gelijk of het akkoord is.”

Maximale transparantie

De opdrachtgever is direct gebaat bij de verdere digitalisering van de backoffice-processen van Hago Next. Zij hebben realtime inzicht in de ureninzet per locatie gekoppeld aan kwaliteitsniveaus door transparante managementrapportages. De vraag waar uitgaven en kosten van de dienstverlening in zitten, en hoe inzet bijdraagt aan kwaliteit, is op basis van de afspraken uit het contract direct oproepbaar. Het Next Relatie Platform fungeert als de centrale datavoorziening richting de backoffice applicaties (salarisverwerking en financiële administratie) en frontoffice applicaties zoals de smartphone app @lly.

Rogier Trampe, businessunit manager Hago Next:

“Dit webbased systeem is de motor achter onze dienstverlening. Klanten hebben 24/7 inzicht in prijsopbouw gekoppeld aan kwaliteitsniveaus en het verschil tussen begroting en gerealiseerde uren. Geïntegreerd met de mobiele app @lly zijn wij in staat de klant te adviseren over de beste prijs-kwaliteit inzet.”

Hago Next

Het huidige schoonmaakmodel is eindig. Opdrachtgevers hebben niet altijd het gevoel te krijgen waar ze voor betalen. Eindgebruikers zijn lang niet altijd tevreden. En schoonmakers staan op tegen een te hoge werkdruk.

Het kan anders. Met een schoonmaakmodel dat uitgaat van de waarden en wensen van alle betrokken partijen. De schoonmaker die weer bepaalt hoe het schoon wordt. Eindgebruikers die schoonmaak zelfs weten te waarderen. En opdrachtgevers die krijgen waar ze voor betalen. Een model dat uitgaat van openheid en transparantie. Schoonmaak met oog voor mens en maatschappij.

Hago Next. De nieuwe norm in schoonmaak is gebaseerd op maximale zichtbaarheid van schoonmakers. Schoonmaak die volledig is ingericht rondom de eindconsument. Met techniek als motor achter de mens en volledige transparantie in prijs en proces, met harde garanties: duurzaam vanuit alle perspectieven.

Meer informatie: www.hago.nl

Reageren?