Eurest Services ontvangt NEN-4400-1 certificaat

NEN

Eurest Services heeft het NEN-4400-1 certificaat behaald, het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) voor uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk.

Aansprakelijkheidsstelling opdrachtgevers

Het behaalde certificaat toont aan dat Eurest Services voldoet aan strenge criteria ten aanzien van arbeid die verricht wordt door zowel eigen medewerkers als door de onderaannemers die onder verantwoordelijkheid van Eurest Services werken. Een van die verplichtingen is het voorkomen van risico’s op aansprakelijkheidsstelling en boetes die kunnen voortkomen uit het uitbesteden van werk. Abdullah Sari, National Cleaning Manager bij Eurest Services: ‘In de praktijk houdt dit in dat onze opdrachtgevers de zekerheid hebben dat ze niet aansprakelijk zullen worden gesteld voor eventuele boetes of andere kosten, bijvoorbeeld in het geval van een faillissement. Het keurmerk wordt steeds vaker gevraagd door opdrachtgevers, vooral sinds de crisis zien wij een toename.’

Keurmerk oorspronkelijk voor de uitzendbranche

Het NEN-4400-1 certificaat van SNA is oorspronkelijk opgezet voor de uitzendbranche, maar wordt nu ook in de schoonmaakbranche ingezet. Eurest Services is een totaalaanbieder van facilitaire diensten, waar schoonmaak een onderdeel van is. Daardoor heeft Eurest Services meer dan reguliere schoonmaakbedrijven te maken met veel onderaannemers uit verschillende branches. ‘Dat is een factor waardoor het behalen van het certificaat een grotere uitdaging werd. We zijn er trots op dat we het keurmerk hebben ontvangen’, aldus Sari.

Strenge criteria

Eurest Services is voor het behalen van het certificaat beoordeeld op de volgende punten:

· De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;

· Loonbetaling niet in strijd met de Wet Minimumloon;

· Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;

· Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Over Eurest Services

Eurest Services is specialist op het gebied van food en support services. Moedermaatschappij Compass Group Nederland is onderdeel van het Britse Compass Group PLC. Elke dag leveren de ruim 500.000 medewerkers oplossingen en services van hoge kwaliteit. Diensten van Eurest Services zijn onder andere: catering, schoonmaak, glasbewassing, specialistische reiniging, receptie, back office, postkamer, groenvoorziening, beveiliging, ongediertebestrijding, hoteldiensten, fitness, vergadercentrum. De diensten worden verzorgd op 196 locaties door heel Nederland.

 

Reageren?