EW Facility Services aansprekend voorbeeld Talent naar de Top

Monitor Talent naar de Top

Afgelopen donderdag overhandigde Gerdi A. Verbeet, voorzitter Commissie Monitoring Talent naar de Top, in Den Haag de Monitor 2012 aan Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert. In deze jaarlijkse Monitor presenteert de Commissie de voortgang op het gebied van m/v diversiteit bij ondertekenaars van het Charter Talent naar de Top. EW Facility Services, sinds drie jaar ondertekenaar van het Charter en daarmee uniek binnen de schoonmaakbranche, wordt in het rapport benoemd als één van de meest aansprekende voorbeelden van 2012.

Aansprekend voorbeeld

Met het ondertekenen van het Charter legt EW Facility Services zich vrijwillig vast op meetbare doelstellingen met betrekking tot het aantal vrouwen in de (sub)top van haar organisatie. HR Directeur Maaike Ligtenstein-van Bree licht toe: ‘‘Wij geloven dat een evenwichtige m/v diversiteit creativiteit en ‘out-of-the-box denken’ bevordert en daarmee een belangrijke bijdrage levert aan ons succes. Wij kiezen bewust voor inbedding van dit beleid binnen onze gehele organisatie, reden voor ons om het Charter te ondertekenen. We rapporteren jaarlijks aan de Commissie Monitoring Talent naar de Top en hebben onze streefcijfers van voorgaande jaren inmiddels ruimschoots gerealiseerd”. De Monitor 2012 geeft aan dat bij huidige jaarlijkse groei het aandeel vrouwen in topfuncties in 2024 30% zal bedragen. “EW Facility Services is met een percentage van 51,3% haar tijd ver vooruit!’’

Monitor 2012

Afgelopen donderdag werden de cijfers over 2012 gepresenteerd. Na het welkomstwoord van Anouchka van Miltenburg, voorzitter Tweede Kamer, overhandigde Verbeet de Monitor 2012 aan Hennis-Plasschaert. ‘‘Gemengde teams scoren gewoon beter’’, aldus Verbeet. EW Facility Services krijgt een eervolle vermelding als ‘aansprekend voorbeeld’. Ligtenstein-van Bree: ‘‘Wij zijn trots op de erkenning van onze behaalde resultaten en hopen als charterondertekenaar op deze wijze onze branche positief onder de aandacht te brengen bij vrouwelijk (top)talent. Voor 2013 hebben we onszelf nieuwe doelen opgelegd om, kijkend naar de toekomst, diversiteit binnen onze cultuur te kunnen blijven waarborgen.’’

Uit de Monitor blijkt verder dat een substantiële stijging van het aanbod en de zichtbaarheid van gekwalificeerde ambitieuze vrouwen zichtbaar is. Hoewel het aandeel vrouwen in de top is toegenomen, is dit in de subtop gelijk gebleven. Een punt van aandacht voor Stichting Talent naar de Top, aangezien meer vrouwen in top om voldoende vrouwen in de subtop vraagt.

Talent naar de Top

Stichting Talent naar de Top is opgericht in 2008 en richt zich op het faciliteren en stimuleren van overheid, werkgevers en topvrouwen zelf om vanuit intrinsieke motivatie de instroom, de doorstroom en het behoud van het aantal vrouwen aan de top te bevorderen. Talent naar de Top stelt zich verder tot taak om belemmeringen op de gehele weg van vrouwen naar de top inzichtelijk te maken en via concrete voorbeeldcases te laten zien dat een juiste balans in m/v diversiteit van groot strategisch belang is én haalbaar.

Foto

In het midden minister Jeanine Hennis-Plasschaert (met Monitor) en Gerdi Verbeet (in het wit) samen met Commissie Monitoring Talent naar de Top en de ‘aansprekende voorbeelden Monitor 2012.

 

Reageren?