Hago Rail Services verrast door actie treinschoonmakers

treinschoonmaak

Hago Rail Services (HRS) is verrast door de spontane, eenmalige actie van treinschoonmakers in Utrecht op het kantoor bij Hago Rail Services, en bij opdrachtgever NS en NS-dochter NedTrain.

‘Wij zijn al lange tijd in overleg met de vakbonden over de wijze waarop we op goede, verantwoorde manier invulling kunnen geven aan het terugdringen van de inzet van uren voor het treinschoonmaakcontract. Voor de laatste afspraken zijn wij op dit moment in een afrondende fase, en verwachten we dit op korte termijn in goede overeenstemming rond te krijgen.’

Van vijf schoonmaakleveranciers naar één

Met de overname van het contract voor de reiniging van alle treinen van NS Reizigers door Hago Rail Services in april 2012, ging NedTrain over van vijf schoonmaakleveranciers naar één. Daarbij zijn meer medewerkers overgekomen vanuit de vorige vijf leveranciers dan aanvankelijk was voorzien door Hago.

‘Als gevolg daarvan moeten we de inzet van uren terugdringen passend bij de uitgangspunten van het contract. Hago Rail Services is met NedTrain en FNV Bondgenoten direct in overleg gegaan over herstructurering met maximaal behoud van banen. Door tijdelijke contracten niet te verlengen, medewerkers te herplaatsen en het aantal uren dat uitzendkrachten werken terug te schroeven, hebben we aanvankelijk gedwongen ontslagen weten te voorkomen.

‘Daar waar het banen raakt van medewerkers, zijn wij steeds constructief in overleg met de vakbonden over hoe we op een respectvolle manier omgaan met medewerkers. Onze werkwijze sluit aan bij de afspraken die Hago Rail Services met Nedtrain en FNV heeft gemaakt en die zijn vastgelegd in een convenant.’

Best practice award

‘Een werkwijze waarvoor we begin dit jaar nog zijn bekroond met een best practice award vanuit de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Goede zorg en respect voor onze medewerkers, een fatsoenlijke werkdruk en opleiding voor het personeel zijn daarbij de uitgangspunten.

FNV Bondgenoten heeft besloten al tot actie over te gaan, terwijl het voorstel en de afstemming met de vakbonden nog in volle gang is. Wij zijn voornemens in goed overleg de gesprekken met de bonden onze afspraken conform het convenant voort te zetten.’

Bron: www.osb.nl Informatie: www.hago.nl

Reageren?