Nominaties Best Practice Award 2013

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

In januari 2014 zal de Best Practice Award 2013 uitgereikt worden. Dit wordt de tweede Best Practice Award van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

De commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag daagt alle ondertekenaars van de Code uit om voor 1 september best practices aan te leveren over goed opdrachtgever/opdrachtnemerschap. Met een best practice laten zij zien dat de betrokken partijen de Code zodanig in de praktijk toepassen dat dit de ketensamenwerking, de arbeidsomstandigheden van de schoonmakers en de kwaliteit van het schoonmaakwerk bevordert.

Op www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl staat informatie om te beoordelen of een best practice of een (onderdeel van een) traject of activiteiten in aanmerking komen voor de Best Practice Award. Alle nominaties worden door een onafhankelijke jury aan de hand van de criteria beoordeeld.

Op donderdag 16 januari 2014 wordt de Best Practice Award 2013 bekend gemaakt. Alle genomineerde Best Practices worden (samen met hun ketenpartners) beschreven en op codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl gepubliceerd.

Zelfverklaring

Naast het insturen van een best practice laten alle ondertekenaars zien hoe zij de Code toepassen door het aanleveren van een zelfverklaring. Eens per jaar, in juli, leveren ondertekenaars deze zelfverklaring in waarin zij terugkijken op het afgelopen kalenderjaar.

Deze zelfverklaring kan een apart document zijn of als onderdeel in uw jaarverslag opgenomen worden. Als hulpmiddel bij het opstellen van een zelfverklaring heeft de commissie Code informatie (vragen en richtlijnen) opgesteld.

Informatie: www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl

Reageren?