Cemex Trescons Food Wipes en Spray Away toegelaten

Cemex Trescon

Cemex Trescon heeft recent voor twee bij het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) ingediende producten een officiële toelating gekregen. Na een periode van vier jaar worden de Food-Wipes® toegelaten onder nummer N 14019 en Spray-Away® onder nummer N 14026.

CTGB

In 2009 moesten alle producten die de claim desinfectiemiddel voerden, bij het CTGB geregistreerd worden voor de aanvraag van een officiële toelating. Doel van deze registratie was duidelijkheid te verkrijgen in het grote aanbod van producten en de claims die producten voerden. Alle producten die niet in deze voorregistratie zijn aangemeld, mogen sindsdien al niet meer op de markt gebracht worden.

Alle producten die worden aangemeld bij het CTGB, worden volgens door de Europese Unie gedefinieerde testmethodes door onafhankelijke erkende bureaus getest, zoals risico’s voor de gebruiker, risico’s voor het milieu, de omstandigheden waaronder en de toepassingen waarvoor het product gebruikt kan worden, de benodigde dosering en de benodigde inwerktijd.

Bestrijding van bacteriën

Cemex Trescon heeft in 2009 vier producten aangemeld. Twee producten voor oppervlakte desinfectie op basis van alcohol zijn toegelaten, te weten Food-Wipes® en Spray-Away®. Binnenkort wordt de toelating van de twee andere producten voor handdesinfectie verwacht.

Vooralsnog geldt de toelating uitsluitend voor de bestrijding van bacteriën, gisten en schimmels; er worden momenteel testen uitgevoerd om ook de bestrijding van virussen te kunnen beoordelen.

Hygiëne en desinfectie

De door de Mexicaanse griep veroorzaakte pandemie in 2009 zorgde voor een hype rond het thema desinfectie. Echter, zowel in de gezondheidszorg als in alle situaties waarin met voedsel wordt gewerkt, zijn hygiëne en desinfectie dagelijks terugkerende thema’s.

Een strikte naleving van een adequaat hygiëneprotocol kan zelfs levens sparen. Dit geldt niet alleen voor de handhygiëne van de medewerkers, maar ook voor het desinfecteren van voorwerpen en kleine oppervlakken.

In nauw overleg met het CTGB is besloten de naam Food-Wipes® te veranderen in CMT® Disinfection Wipes, aangezien de wipes in toenemende mate ook in de gezondheidszorg worden gebruikt. Gelijktijdig is ook de naam SprayAway® gewijzigd in CMT® Spray Away disinfection alcohol.

CMT® Disinfection Wipes en CMT® Spray Away disinfection alcohol kunnen worden gebruikt in alle omstandigheden waar desinfectie van kleine oppervlakken en voorwerpen noodzakelijk is.

Voedingsmiddelen

Deze desinfectieproducten laten na gebruik geen residu achter en zijn daardoor goedgekeurd voor gebruik met voorwerpen en oppervlakken die in contact komen met voedingsmiddelen, zoals snijplanken, messen, tangen, ijsmachines, koffie machines, thermometervoelers, et cetera.

Ook toetsenborden, computermuizen, deurkrukken, toiletkranen, toiletbrillen, behandeltafels, armleuningen en hoofdsteunen zijn oppervlakken die regelmatig gedesinfecteerd dienen te worden. Zelfs is CMT® Spray Away disinfection alcohol geschikt voor het desinfecteren van disposable handschoenen tijdens het werk.

CMT® Disinfection Wipes is verkrijgbaar in een busje van 200 kleine wipes van 14 x 14cm en in een emmer van 680 grote wipes van 18,5 x 25cm. CMT® Spray Away disinfection alcohol is verkrijgbaar in een flacon van 500 ml en in een grootverpakking van 5 liter.

Informatie: www.cemextrescon.nl

Reageren?