Carling en Toekomst: workshop leidinggevenden

Carling Opleidingen

Schoonmaakbedrijf de Toekomst uit Schijndel heeft met Carling Opleidingen een informatieve workshop georganiseerd voor alle leidinggevenden. Doel was meer draagkracht en begrip genereren bij de leidinggevenden over de inhoud en het hoe en waarom van de basis(vak)opleiding.

Het zal logisch klinken maar het is wel een vervelend fenomeen. Medewerkers volgen de basis(vak)opleiding en met die kennis en ervaring gaan ze terug de praktijk in. Als een leidinggevende het nut of voordeel van de nieuwe werkwijze niet ziet, of niet kent, of niet begrijpt en dus niet steunt vervalt de medewerker snel in oud gedrag. Dat is eeuwig zonde van alle inspanningen.

Draagvlak leidinggevenden groter

Isolde Huibregts (hoof P&O) van Toekomst Schoonmaakbedrijven wilde hier iets aan doen. Samen met Gerard Spoor van Carling Opleidingen is een workshop georganiseerd waarin een en ander over inhoud en doel van de opleiding verduidelijkt werd.

Zoals beiden gehoopt hadden werd het draagvlak bij de leidinggevenden direct aanmerkelijk groter. Zeker nadat hen duidelijk en zichtbaar gemaakt werd dat het wel degelijk een heel praktijkgericht opleiding is, mits op de juiste wijze gebracht natuurlijk. Daar ligt natuurlijk een schone taak voor de opleider, bevestigen beiden.

Niet alleen voor grote landelijke bedrijven

Deze opzet heeft zoveel positieve reactie gekregen dat Carling dit bij alle klanten gaat aanbieden. Dit is een gratis service omdat de opleider het belangrijk vindt dat deelnemers na het examen ook blijven weken in de nieuwe stijl.

Het moge duidelijk zijn dat maatwerk trajecten niet alleen voor de grote landelijk opererende bedrijven beschikbaar zijn waar het om grote aantallen deelnemers gaat. Ook voor de kleinere bedrijven zijn wij er.

Informatie: www.carling.nl, www.toekomstschoonmaakbedrijven.nl

Reageren?