FMN: Inbestedingsdiscussie schaadt facility management

FMN Ian van der Pool

De huidige discussie over het voorgenomen inbestedingsbeleid van het kabinet schaadt het vakgebied Facility Management, aldus Ian van der Pool, voorzitter van de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN).

Van der Pool: “uit diverse publicaties blijkt dat het debat met minister Blok zich verhardt. Brancheverenigingen zijn boos. Cateraars schoonmaakbedrijven, beveiligers en gebouwbeheerders hebben last van de economische crisis. Met een teruglopende kantorenmarkt, een verminderde vraag naar facilitaire dienstverlening en onder druk staande tarieven als herkenbare gevolgen. Als je dan ook nog geconfronteerd wordt met een Rijksoverheid die enerzijds circa 700.000 m2 kantoorruimte gaat afstoten en anderzijds de laagste loonschalen weer openstelt voor facilitaire medewerkers in vaste dienst, dan is het soms moeilijk het hoofd koel te houden.”

FMN maakt zich zorgen over de toon van het debat en de verenging hiervan tot het aspect inbesteden of uitbesteden tegen de laagste prijs. Dat komt het vakgebied niet ten goede. Van der Pool: “volgens ons gaat het vooral om de vraag hoe je Facility Management organiseert en positioneert, zodat:

– een optimale prijs-kwaliteit verhouding van dienstverlening wordt gerealiseerd;
– innovatie van het vakgebied kansen krijgt;
– facilitaire professionals zich kunnen ontplooien en ontwikkelen;
– Facility Management optimaal bijdraagt aan de realisatie van de strategische doelstellingen van de organisatie.”

De FMN voorzitter beaamt dat het voornemen van minister Blok – om de taken die nu door de markt worden gedaan via inbesteding weer door ambtenaren te laten uitvoeren – een politieke keuze is waarbij ratio niet altijd de doorslaggevende factor is. “Boosheid en verontwaardiging zijn dan ook ontoereikend om het kabinet op andere gedachten te brengen, aldus Van der Pool. “Laat minister Blok haast maken met het opstellen van de toegezegde “business cases”, waarin bekeken wordt wie bepaalde schoonmaak-, catering- of beveiligingsopdrachten het best kan uitvoeren. Het is van groot belang dat hierbij de focus niet alleen op de laagste prijs gelegd wordt, maar dat ook de vraag wordt beantwoord onder welke organisatorische omstandigheden het vakgebied Facility Management zich het beste kan ontwikkelen en vernieuwen en zodoende meerwaarde kan creëren. De circa 500.000 medewerkers in de facilitaire branche en hun klanten hebben daar recht op.”

Meer informatie: www.fmn.nl

Reageren?