De ACM toetst bevoordelingsverbod SchoomaakCoöperatie

OSB

Eind 2012 heeft OSB bezwaar gemaakt tegen de oprichting van de SchoonmaakCoöperatie (SC). De SC is een samenwerking van drie SW-bedrijven (Weenergroep ‘s-Hertogenbosch, WSD Boxtel en Diamantgroep Tilburg).

Onderdeel van het bezwaar was een melding aan de ACM (Autoriteit Consument en Markt, voorheen de Nederlandse Mededingingsautoriteit). De ACM heeft onderzocht of de SC de gedragsregel bevoordeling overheidsbedrijven heeft overtreden.

De ACM concludeert dat in de huidige situatie de SC dit bevoordelingsverbod niet overtreedt. Als in de toekomst de SC niet op basis van inbesteding schoonmaakactiviteiten gaat uitvoeren en daarbij geen Wsw werknemers inzet, is het bevoordelingsverbod wel van toepassing. Ook kan er sprake zijn van bevoordeling als de SC voor het gedetacheerde personeel minder betaalt dan de netto loonkosten.

In bijgevoegde brief van de ACM, wordt dit nader toegelicht.

Oproep aan de OSB leden

De ACM kan pas optreden tegen de SC als ze gevoed worden met signalen uit de markt. Wij hebben daarbij uw hulp nodig. Zou u ons de volgende situaties willen melden:
– u komt in een openbare aanbesteding de SchoonmaakCoöperatie tegen;
– u heeft concrete signalen dat er andere werknemers worden ingezet dan SW-werknemers;
– u heeft concrete signalen dat er door de opdrachtgevers minder betaald wordt dan de nettoloonkosten.

U kunt dit doorgeven aan de CAO Helpdesk: 0800-2265456 of cao@osb.nl

 

Reageren?