MVO-certificaat voor Collé Rental & Sales

Colle

Collé Rental & Sales, met vestigingen in Nederland, Duitsland en België, is gecertificeerd voor de MVO-prestatieladder. Begin september ontving Collé, als eerste in haar branche het certificaat. Door deze MVO-certificering geeft Collé actief vorm aan haar MVO-beleid. Daarnaast wil het bedrijf over een jaar op een hogere trede op de MVO-prestatielader worden gecertificeerd.

Het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt door steeds meer partijen erkend. Ook voor diverse klantrelaties van Collé, zoals aannemers, overheidsinstanties en leveranciers speelt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een belangrijke rol. Redenen genoeg om op dit gebied structureel te verbeteren en kritisch te kijken naar de bedrijfsvoering.

Kwaliteitsnormen

De MVO-Prestatieladder is een certificeerbare norm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen die aansluit op bestaande kwaliteitsnormen (zoals ISO 9001). Basis voor de norm is de koppeling van de aspecten People, Planet, Profit (Prosperity) aan een management systeem om de MVO-prestaties van de organisatie te verbeteren. Daarnaast heeft Collé zelf een MVO-cyclus ontwikkeld waarbij stakeholders actief betrokken worden bij het verbeteren van de MVO-prestaties.

MVO-prestatieladder

De mix van deze aspecten was voor Collé Rental & Sales de reden om te kiezen voor de MVO-prestatieladder, waar het bedrijf nu intrede doet op niveau 1. Binnen 1 jaar wil Collé niveau 3 op de MVO-prestatieladder bereiken.

Frits Collé, directeur van Collé Rental & Sales, is trots op het MVO-certificaat. “Collé bestaat al meer dan 100 jaar. De gedachte van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft gedurende ons bestaan van meer dan 100 jaar een belangrijke rol gespeeld binnen onze bedrijfsvoering. Als verhuurder en verkoper van bouwmachines is dit thema binnen onze klantenkring nu actueler dan ooit. Met de MVO-prestatieladder verbeteren wij ons bedrijf op diverse gebieden en niet alleen op duurzaamheid of milieu. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor ons een continu proces, waarbij onder andere werkprocessen, afvalstromen en het energie- en brandstofverbruik gemeten en verbeterd worden.”

Brandstof- en energiebesparing

Binnen Collé is een speciale werkgroep samengesteld rondom het thema MVO, met de niveau-1 certificering als eerste resultaat. De MVO-certificering vergt intensieve voorbereidingen binnen de onderneming. Belangrijk hierin is om iedereen binnen de organisatie erbij te betrekken, zodat (toekomstige) medewerkers extra trots kunnen zijn op een bedrijf als Collé.

Naast de MVO-certificering heeft de werkgroep ook resultaten behaald op het gebied van brandstof- en energiebesparing. Daarbij heeft Collé een MVO-jaarverslag gepresenteerd op haar website.

De werkgroep gaat zich nu richten op de volgende stap op de MVO-prestatieladder. De certificering voor trede 3 op de MVO-prestatieladder wordt binnen 1 jaar verwacht. Daarnaast is Collé ook bezig om dit jaar gecertificeerd te worden op de CO2-prestatieladder.

Informatie: www.colle.eu

Reageren?