Update inbestedingsplannen Rijksoverheid

OSB

Wat is er gebeurd?

Medio oktober heeft Minister Blok (Rijksdienst en Wonen) een brief naar de kamer gestuurd over lage loonschalen en in- en uitbestedingen. In deze brief schrijft de Minister dat hij van plan is alle schoonmaakwerkzaamheden in eigen beheer te gaan doen en een Rijksschoonmaakbedrijf op gaan te richten. OSB heeft een alternatief plan voorgesteld. In dit plan wordt het Rijk gevraagd iets meer te betalen voor de schoonmaak, dat extra geld wordt gebruikt om de schoonmakers (na een half jaar) een vast contract te kunnen aanbieden. Wij bereiken hiermee exact wat de Minister wil tegen veel lagere kosten.

Reactie OSB

OSB heeft eind vorige week bij politici en in de media op de inbestedingsplannen gereageerd. Er zijn brieven gestuurd naar enkele Ministers en Kamerleden. Afgelopen zaterdag heeft Hans Simons een interview gegeven aan de Volkskrant.

OSB gaat tegen de inbestedingsplannen van het kabinet in verweer omdat de inbestedingswens van de Rijksoverheid de hele schoonmaak- en glazenwassersbranche raakt. Zowel grote als MKB bedrijven krijgen hiermee te maken. De Rijksoverheid heeft in het Regeerakkoord nl. geschreven dat inbesteden van bepaalde activiteiten (waaronder dus schoonmaak) een voorbeeld is voor heel Nederland. Dit betekent dat op termijn ook semi en lagere overheden de schoonmaakwerkzaamheden zelf zullen gaan doen.

Rijksschoonmaakbedrijf kost 3 miljoen euro per jaar

Het opzetten van een Rijksschoonmaakbedrijf kost het Rijk de eerste jaren ca. € 3 miljoen per jaar. De exploitatie voor een eigen schoonmaakbedrijf is 30 tot 35% duurder, wat neerkomt om ca. € 20 miljoen meer op een schoonmaakomzet van € 64 miljoen. Ons alternatief is slechts 10% duurder, en bereikt hetzelfde resultaat. Onderzoek van de Rijksinkoopdienst heeft al eerder uitgewezen dat schoonmaakbedrijven de werkzaamheden goedkoper kunnen uitvoeren. Dat speelt in dit geval echter geen rol. De Rijksoverheid denkt dat zij zelf een socialer werkgever is, en zegt hiermee impliciet dat schoonmaakbedrijven niet sociale werkgevers zijn. Dit laatste kunnen we als OSB niet accepteren. Door de ontwikkeling van zowel de Code Verantwoordelijk Marktgedrag als het OSB-Keurmerk heeft OSB de verantwoordelijkheid om zaken in de sector te verbeteren al zelf ter de hand genomen. De Rijksoverheid kan daarnaast zelf – als opdrachtgever dus – de kwaliteit van het werkgeverschap van de schoonmaakbedrijven beïnvloeden door fatsoenlijke contracten af te sluiten. Contracten die duurzaam, langlopend en tegen een fatsoenlijke prijs worden aangegaan.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

In de brief van OSB van afgelopen vrijdag wijzen we de Rijksoverheid op hun eigen verantwoordelijkheid en rol. Dit geldt echter niet alleen voor de Rijksoverheid, maar ook voor alle andere contracten die in Nederland door lagere overheden worden afgesloten. Heel Nederland zou zich – in het licht van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag – rekenschap moeten geven van dit alternatief. Ook lagere overheden maken regelmatig de afweging tussen uitbesteden of zelf schoonmaken. Dit laatste gebeurt in veel gevallen door de schoonmaak door een SW-bedrijf te laten doen. Overheden hebben deze beleidsvrijheid en in de meeste gevallen is daar niet zo veel aan te doen. In het geval van de Rijksoverheid is er sprake van een radicale beleidwijziging met verstrekkende gevolgen voor de hele sector. Ook in vergelijkbare gevallen, zoals de oprichting van de schoonmaakcoöperatie in het zuiden van het land, heeft OSB actie ondernomen.

Informatie: www.osb.nl

 

Reageren?