Balanz Facilitair blijft bij MosaLira schoonmaken

Balanz Facilitair en MosaLira - ondertekening contract

Met de hernieuwde én uitgebreide gunning van het 5-jarig schoonmaakcontract – ingaande 1 augustus 2013 – blijft MosaLira de grootste opdrachtgever van Balanz Facilitair in Maastricht e.o. 

Balanz Facilitair zal gedurende de looptijd het schoonmaakonderhoud en glasbewassing verrichten bij de 25 (school)locaties van MosaLira. MosaLira acht het haar maatschappelijke plicht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een eerlijke kans te geven.

De aanbesteding werd begeleidt door het facilitair- en inkoopadviesbureau Key-Quality uit Sittard.

Afstand tot de arbeidsmarkt

Balanz Facilitair verzorgt in de Zuid-Limburgse samenleving bij meer dan 800 locaties een schone en prettige omgeving om in te wonen, werken, leren en leven. Dit wordt met circa 750 medewerkers uitgevoerd. Deze medewerkers, hoofdzakelijk met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, zijn dagelijks vol enthousiasme en met passie voor het vak werkzaam bij haar klanten. Balanz Facilitair is een 100% dochter van het internationaal familiebedrijf Vebego.

MosaLira

MosaLira is het bevoegd gezag van 17 scholen voor basisonderwijs, 2 scholen voor speciaal onderwijs en 3 voorzieningen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Binnen het speciaal onderwijs zijn er scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen met gedragsproblematiek en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum. Bij MosaLira werken circa 800 personeelsleden voor ruim 6.000 leerlingen.

Informatie: www.balanzfacilitair.nlwww.mosalira.nl

Reageren?