Code Verantwoordelijk Marktgedrag wordt 21 juni gepresenteerd

Dinsdag 21 juni wordt het eindresultaat duidelijk van een maandenlange samenwerking tussen vertegenwoordigers van alle betrokken partijen in de schoonmaakbranche. Vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, opdrachtgevers en adviseurs werken aan een code die moet leiden tot een eerlijke samenwerking tussen alle partijen: de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

Na de stakingen van begin 2010 is afgelopen zomer gestart met de oprichting van de commissie Code Goed Opdrachtgeverschap, later omgedoopt tot de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, om de verantwoordelijkheid van alle partijen in branche te benadrukken.

Jan Kerstens – hoofd CAO-team van OSB: ‘Naast schoonmaakbedrijven en vakbonden, hebben ook opdrachtgevers en makelaars zitting in de commissie. Om dat het niet alleen gaat om goed opdrachtgeverschap maar om gezamenlijk komen tot goede verhoudingen, is de naam veranderd in de commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

‘Voor OSB zitten Bert Wernke, Rob Westerlaken en Jan Kerstens in de commissie. De commissie staat onder leiding van Kees Blokland, en bestaat verder uit vertegenwoordigers van publieke en private opdrachtgevers, werkgevers en werknemers.’ 

Gedrag aanpassen

De aanleiding om met elkaar af te spreken op een eerlijke manier te gaan samenwerken, waren de stakingen van vorig jaar. Kerstens: ‘Het was duidelijk dat de neerwaartse prijsspiraal gestopt moest worden. Mede door Europese aanbestedingen en de invloed van inkopers is er hevige concurrentie en zijn er kortere contracten, wat weer leidt tot meer druk op de werkvloer.

Alleen gezamenlijk kan een oplossing worden gevonden. De code moet ervoor zorgen dat partijen hun gedrag aanpassen. Met als eindresultaat: eerlijke concurrentie op basis van een goede prijs- en kwaliteitsverhouding.’

Over vijf jaar

Hoe de code wordt uitgerold en hoe partijen worden gehouden aan deze afspraken is nog onderwerp van gesprek. Kerstens: ‘Dat alleen afspraken maken niet genoeg is, realiseren alle betrokken partijen zich goed. Hoe we hier precies mee verder gaan, wordt op korte termijn duidelijk. De gedachte is om op basis van de code convenanten af te gaan sluiten met opdrachtgever, werknemers en werkgevers.’

Op de vraag hoe de branche er over vijf jaar uitziet antwoordt Kerstens: ‘Een branche waarin eerlijk werk wordt verricht, tegen een eerlijk tarief en van uitstekende kwaliteit. Met andere woorden een win-winsituatie voor alle betrokken partijen.’

Samenstelling commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Kees Blokland (onafhankelijke voorzitter), Rob Westerlaken (directeur Facility Services International bij Vebego International / bestuurslid OSB), Bert Wernke (directeur Nederrijn Groep / bestuurslid OSB), Jan Kerstens (hoofd Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid OSB, cao-onderhandelaar, namens OSB), Mari Martens (bestuurder FNV Bondgenoten, cao-onderhandelaar), Margriet Kraamwinkel (beleidsmedewerker FNV Bondgenoten), Jan Kampherbeek (bestuurder CNV, cao-onderhandelaar), Ab Tetteroo (portfoliomanager Inkoop Facilitair, ministerie van Binnenlandse Zaken), Peter Specker (kwartiermaker Categoriemanagement Schoonmaak, ministerie van OCW), Wim Ledder (voorzitter, FMN), André de Reus (namens VMS), Hans Dijkman (Philips), Gerard Groten (NS), Wim Mul (Schiphol), Jaap van Bruggen (ROC Friese Poort), Miriam Hoekstra-Van der Deen (Erasmus MC).

Reageren?