Hago eerste schoonmaakbedrijf met certificaat niveau 4 op MVO Prestatieladder

Hago niveau 4 MVO Prestatieladder

Als eerste schoonmaakbedrijf in Nederland is Hago Nederland gecertificeerd op niveau 4 van de MVO Prestatieladder. De MVO Prestatieladder maakt duurzaamheidsinspanningen concreet, objectief meetbaar en inzichtelijk. Niveau 4 toont aan dat je als organisatie in de volledige keten beweegt en je partners betrekt bij de continue zoektocht naar verduurzaming van je dienstverlening. Slechts 10 organisaties in Nederland gingen Hago voor op dit niveau. De certificering is voor Hago de erkenning voor haar duurzame inspanningen op zowel menselijk, maatschappelijk en milieuvlak. Daarbij is niveau 4 tekenend voor de vergaande ambities die Hago heeft op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaamheid in gedrag en keuzes van de mens

“Investeren in medewerkers, en daarbij rekening houden met maatschappij en milieu, zijn eigenlijk al sinds de oprichting van Hago in 1943 gewoontes die plots de naam duurzaamheid kregen”, legt Bianca Rimmelzwaan, coordinator duurzaamheid bij Hago, uit. “Van oudsher weten we dat echte duurzame winst te behalen is bij de mens, onze medewerkers. Want duurzaamheid ligt in het gedrag en keuzes van mensen. De keuze voor ecologische toiletreiniger is een nobele, maar als de schoonmaker een halve fles per schoonmaakbeurt gebruikt, zet dat weinig zoden aan de dijk. De reden dat we gekozen hebben voor certificering op de MVO Prestatieladder is dan ook dat de criteria die hieraan verbonden zijn voornamelijk gestoeld zijn op de menskant van duurzaam ondernemen. Daar waar wij het verschil maken. En met onze visie en ambities, lag de inzet op niveau 4 voor de hand”, licht Rimmelzwaan de keuze voor de MVO Prestatieladder toe.

Concrete verankering in organisatie

De certificering is een objectief bewijs dat MVO volledig ligt verankerd in de organisatie. Zowel in het kwaliteitsmeetsysteem en personeelsbeleid als in de keuze voor leveranciers en opdrachtgevers. Rimmelzwaan zoomt in: “Concreet zie je die verankering bijvoorbeeld terug in onze arbeidsvoorwaarden, maar ook in de bijdrage die we leveren bij de totstandkoming van bijvoorbeeld de cao. Bovendien zijn we actief voorvechter van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, die zowel onszelf als onze opdrachtgevers stimuleert respectvol en verantwoordelijk met onze mensen om te gaan en niet klakkeloos voor de laagste prijs te gaan als belangrijkste criterium bij aanbestedingen. Een concreet voorbeeld uit eigen gelederen is verder de oprichting van Hago Next, waarmee we streven naar een optimaal schoonmaakmodel dat toekomstperspectief biedt voor alle partijen: de schoonmaker, de opdrachtgever, het schoonmaakbedrijf zelf én de branche. Of denk aan initiatieven als Schoonmaakwerkdruk.nl, waarmee we het branchebrede issue werkdruk bespreekbaar willen maken en willen verminderen waar nodig. Dergelijke initiatieven dienen de volledige branche: een duurzame aanpak waarvan we allemaal profiteren. Want we zijn ervan overtuigd dat je pas écht het verschil maakt als je buiten je eigen muren en kaders kijkt.”

Ketensamenwerking maakt hét verschil

Niet voor niets zoeken we dan ook altijd de samenwerking met partners op. Waar kunnen we gezamenlijk winst behalen op duurzaamheid? Hoe kunnen wij met elkaar bijdragen aan de duurzame ambities van onze opdrachtgevers? En met welke partners pakken we dit het meest doeltreffend aan? Zo vonden we eerder al samenwerking met bijvoorbeeld Ecosmart, voor afvalvrije kantoren. Ook zoeken we naar mogelijkheden om waterneutraal te gaan werken en kijken we hoe we met onze leveranciers de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk kunnen reduceren. Een greep uit vooruitstrevende voorbeelden waarmee we ook op milieugebied zoveel mogelijk ons steentje willen bijdragen.

ISO 26000

De MVO Prestatieladder is geïnspireerd op de ISO-norm 26000. ISO 26000 is een internationale richtlijn, waaraan 94 landen hebben meegewerkt. In internationale handelsrelaties is het makkelijk als we allemaal dezelfde taal spreken. Hago heeft naast certificering op de MVO Prestatieladder dan ook de Zelfverklaring ISO 26000 opgesteld. Deze is niet certificeerbaar, maar geldt als internationaal geaccepteerde richtlijn.

Over Hago

Hago groeide in 70 jaar uit van een klein, Limburgs familiebedrijf tot één van de grootste landelijke schoonmaakbedrijven in Nederland. Met meer dan 4.700 medewerkers en ruime ervaring in schoonmaakdienstverlening en specialistische schoonmaak, realiseert Hago een omzet van 145 miljoen euro. We maken onder meer schoon in kantoren, onderwijs, grote publieke ruimten, transport en industrie. ’s Ochtends, ’s avonds en steeds vaker overdag.

 

Reageren?