Siev! Steunt OSB in opschorten cao-onderhandelingen

Schoonmaken is een Vak

In het artikel “Looneis maakt schoonmaak onmogelijk” van Service Management d.d. 29 november jl. heeft FNV bestuurder Ron Meyer gereageerd en ons inzien onze woorden verdraaid naar een ‘serieus bod’ en ‘een redelijke ondergrens’.

Wij willen middels dit persbericht benadrukken dat MKB branchevereniging Schoonmaken is een Vak! de cao-onderhandelaars van de OSB haar steun en vertrouwen heeft gegeven. En dat wij in het bewuste artikel van Service Management slechts een rekensom weergeven, waarom het de schoonmaak onmogelijk duur maakt met de FNV looneis. SieV! heeft richting de FNV nimmer een loonbod gedaan en zullen dit in deze cao-onderhandelingen ook niet doen. Sterker: Wij steunen de cao-onderhandelaars Hans Simons en Jan Kersten volledig in het feit dat zij deze onderhandelingen hebben opgeschort.

Als het aan SieV! ligt dan blijft de nullijn en beloofde uitruil voor de cao 2014-2015 gewoon gehandhaafd!

 

Reageren?