Akkoord treinschoonmaak: geen gedwongen ontslagen

treinschoonmaak

Hago Rail Services (HRS), NedTrain en FNV Schoonmaak hebben op 5 december 2013 een principe-akkoord bereikt over de boventalligheid van 26 treinschoonmakers. De medewerkers worden ondergebracht in een mobiliteitspool waarin mensen worden begeleid van werk naar werk binnen Hago, Vebego, NedTrain of extern. Tot die tijd zet HRS de medewerkers in als extra versterking bij ziekte, verlof of opleiding van vaste medewerkers. Gedwongen ontslagen zijn met het bereikte akkoord van de baan. Zowel HRS als NedTrain investeren in deze oplossing, en geven daarmee invulling aan het gezamenlijk streven om de schoonmaakbranche daadwerkelijk te veranderen.

Boventallige medewerkers die problemen hebben met de ontstane of aangeboden werkplek en/of werktijden kunnen terecht bij een onafhankelijke toetsingscommissie. De commissie buigt zich over de individuele situatie van de medewerkers. Om ervoor te zorgen dat alle drie de partijen de herplaatsing op een eenduidige manier aan de medewerkers uitleggen, zijn de afspraken ook schriftelijk vastgelegd in een reglement. FNV Schoonmaak is opgelucht dat er met het akkoord een eind is gekomen aan een lange periode van onzekerheid voor deze groep treinschoonmakers.

Resultaatgericht schoonmaken

HRS is sinds 2012 verantwoordelijk voor de treinschoonmaak en in dit contract zijn in overleg met NedTrain en FNV Schoonmaak diverse innovaties doorgevoerd. Zo maken de schoonmakers sinds dit voorjaar resultaatgericht schoon. Ze draaien niet langer een standaard werkprogramma af, maar beoordelen nu zelf wat nodig is om de trein schoon te houden volgens afgesproken kwaliteitseisen. Die toegenomen verantwoordelijkheid is waardevol, maar de verandering was tegelijkertijd uitdagend. De nieuwe werkwijze heeft de kwaliteit aantoonbaar verbeterd van 78% naar 88% goed.

Investeren in vakmanschap

HRS en NedTrain ondersteunen het schoonmaakcontract en de nieuwe manier van resultaatgericht schoonmaken met tal van maatregelen die het vakmanschap van de treinschoonmakers verder vergroten. Zo volgen alle medewerkers de op maat ontwikkelde opleiding ‘Vakopleiding Reiniging Rollend Materieel’ en leren bijna tweehonderd medewerkers beter Nederlands spreken door een aanvullende cursus Nederlandse taal. Verder ronden in 2014 honderd voormannen en teamleiders een mbo-opleiding af die hen ondersteunt in hun leidinggevende taken. Ook zijn de personeels-verblijven verbeterd en heeft iedereen representatieve werkkleding ontvangen. Naast de werkdrukenquête zoals die is opgenomen in de CAO Schoonmaak, meet ook een onafhankelijk onderzoeksbureau de werkdruk om te bewaken dat deze reëel blijft in de nieuwe werkwijze. Het zijn belangrijke maatregelen die de zichtbaarheid van schoonmakers en de beroepstrots vergroten.

Best Practice Award

Hago Rail Services, FNV Schoonmaak en NedTrain ontvingen begin 2013 gezamenlijk de Best Practice Award 2012 vanwege de unieke samenwerking bij de toepassing van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de treinschoonmaak.

 

Reageren?