Werkgevers en vakbonden verkennen aanscherping Code

Code Verantwoord Marktgedrag

Werkgevers van brancheorganisatie OSB en vakbonden FNV en CNV hebben gisteren besprekingen gevoerd om te verkennen of de succesvolle Code Verantwoordelijk Marktgedrag voor de glazenwassers- en schoonmaakbranche verder kan worden aangescherpt. Op deze manier kan de branche nog meer voordeel halen uit de voor de sector zo belangrijke Code.

Samen met OSB is de Code Verantwoordelijk Marktgedrag opgezet met vakbonden, opdrachtgevers, intermediairs en de Rijksoverheid. De Code is bedoeld om de verharding van de marktverhoudingen door teruglopende schoonmaakbudgetten, scherpe prijsconcurrentie en kortlopende contracten tegen te gaan; met succes.

Niet meer op laagste prijs

Op dit moment hebben 735 organisaties deze code ondertekend. Recent onderzoek laat zien dat de trend gekeerd lijkt te zijn. Er wordt niet meer op laagste prijs aanbesteed en de looptijd van schoonmaakcontracten neemt toe.

Voorzitter OSB Hans Simons: “Het is goed dat in deze moeilijke tijden we samen met de vakbonden kijken naar kansen die we hebben als totale branche. Met de Code hebben we een uniek en zeer succesvol instrument waarmee we onze branche sterker en socialer kunnen maken.”

Op basis van deze verkennende gesprekken worden een aantal onderwerpen verder uitgewerkt en voorbereid om te worden besproken met de leden van de Code Commissie waar ook opdrachtgevers, intermediairs en Rijksoverheid zitting hebben.
Informatie: www.osb.nl

Reageren?