Schoonmaakwerkdruk.nl publiceert werkdruk bij werk- en opdrachtgever

Schoonmaakwerkdrukscreenshot

Om de werkdruk in de schoonmaakbranche bespreekbaar te maken, ontwikkelden de schoonmaakbedrijven van facilitaire organisatie Vebego de website schoonmaakwerkdruk.nl. Een branchebrede, openbare en onafhankelijke test die de werkdrukbeleving onder schoonmakers meet. Doel van de website is het bespreekbaar maken van werkdruk in de schoonmaak en het creëren van een gezonde branche. Na een pilotperiode van een jaar is de site nu officieel live.

Openbare publicatie werkdruk bij werk- en opdrachtgever

Schoonmaakwerkdruk.nl is een korte, simpele werkdrukmeter die laat zien hoe schoonmakers hun werkgever (het schoonmaakbedrijf) én de opdrachtgever beoordelen. Hoeveel plezier hebben ze in hun werk, hoe worden ze gewaardeerd, hebben ze voldoende tijd voor hun werk en wordt er naar hen geluisterd? Op basis van uitkomsten van de werkdrukmeter wordt een ranglijst van schoonmaakbedrijven én opdrachtgevers met de hoogste werkdruk getoond. De namen van de schoonmakers zijn anoniem. Die van de schoonmaakbedrijven en opdrachtgevers zijn openbaar.

Betrouwbaarheid gegevens schoonmaakwerkdruk.nl

“Schoonmaakmedewerkers zijn vrij om hun werk- en opdrachtgever te beoordelen op dit platform. Om misbruik te voorkomen en ervoor te zorgen dat organisaties geen onterechte imagoschade oplopen, hebben we een extra verificatiemaatregel ingesteld”, legt Nanneke Zelle, hoofd Marketing & Communicatie Hago uit. “Bovendien kunnen organisaties die veronderstellen dat er onrechtmatig een negatief beeld over hen wordt geschetst, dit melden bij het centrale meldpunt info@schoonmaakwerkdruk.nl.”

Stimulans voor de branche

Het initiatief voor de website vloeit voort uit de behoefte om de werkdruk onder schoonmakers inzichtelijk te maken en werkomstandigheden te verbeteren. De werkdruk is de laatste jaren een veel besproken item in de schoonmaakbranche en sinds het ontstaan van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag – die zowel werk- als opdrachtgevers aanspreekt op hun verantwoordelijkheden – terugkerend aandachtspunt bij aanbestedingen en nieuwe contracten. Het doel van schoonmaakwerkdruk.nl is door transparantie de werkdruk gezond te houden. Zelle: “Door de resultaten van de werkdrukmetingen openbaar te maken, hopen we zowel werkgevers als opdrachtgevers te stimuleren om de werkdruk voor schoonmakers bespreekbaar te maken.”

Open voor openbare beoordeling

Mede-initiatiefnemer Hago is zich ervan bewust dat ook zij openbaar beoordeeld wordt. Zelle: “Daar staan we voor open. We maken ons sterk voor een gezonde branche en daar horen ook onze eigen prestaties bij. Blijkt uit de werkdrukmeter dat wij niet goed scoren? Dan nemen we dat signaal zeer serieus en gaan we aan de slag om de werkdruk gezond te maken voor onze mensen. Als ieder bedrijf zo te werk gaat, kunnen we met elkaar trots zijn op onze branche en ons werk.”

Schoonmaakwerdruk.nl in verhouding tot werkdrukmeter RAS

Schoonmaakwerkdruk.nl is geen vervanging van de werkdrukmeter van de Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS). De werkdrukmeter van de RAS is volgens artikel 38 van de CAO verplicht bij grote aanbestedingen en resultaten blijven alleen inzichtelijk voor betrokkenen. Schoonmaakwerkdruk.nl heeft vooral een signaalfunctie. Daar waar te hoge werkdruk wordt gesignaleerd, stimuleren de initiatiefnemers dan ook de werkdrukmeter van de RAS in te zetten.

 

Reageren?