SieV! Stelt vragen bij rapport FNV

Schoonmaken is een Vak

Nadat wij kennis hebben genomen van het FNV Schoonmaak rapport “Gewoon Schoon” zijn er enkele vragen gerezen. Vragen waarvan wij vinden dat deze gesteld moeten worden.

Zoals:

• Hoe representatief is een onderzoek onder 208 schoonmakers voor een branche waar er ongeveer 150.000 mensen m/v full- en parttime werken?

• Hoe representatief kun je dit rapport noemen als er 19 (zeer) grote opdrachtgevers worden vermeld. Waarbij de opdrachten verdeeld zijn over 18 schoonmaakbedrijven?

• Hoe representatief kun je dit rapport noemen als er geen enkel MKB bedrijf “opdrachtgever, noch opdrachtnemer” bij naam wordt genoemd of iets gevraagd is?

Een onderzoek in een branche die, volgens de cijfers van de Rabobank en ABNAmro, ruim 11.000 schoonmaakbedrijven en 2 miljoen opdrachtgevers behelst. Hieruit blijkt ook dat het MKB de moeite niet waard te onderzoeken voor de FNV. Pure minachting voor vele hardwerkende mensen, zowel werkgevers als werknemers, in dit segment.

Als MKB branchevereniging Schoonmaken is een Vak! vinden wij het dan ook ronduit schandalig dat de FNV de gehele schoonmaakbranche anno 2013 op deze wijze nivelleert. Alles tussen de ZZP-er, papa en mama schoonmaakbedrijf en allround schoonmaakbedrijf (tot 100 werknemers) ontbreekt volledig in deze rapportage.

In het segment MKB zijn, naar onze mening, juist die schoonmaakbedrijven te vinden, waar de werkdruk en het juist naleven van de cao weldegelijk goed worden geregeld. Dit zijn naar onze mening de schoonmaakbedrijven die nee zeggen als de opdrachtgever een absurd lage prijs wil gaan betalen. En dit zijn de schoonmaakbedrijven waar de schoonmakers m/v het respect krijgen wat ze verdienen.

Recht evenredig missen wij dan ook het respect en begrip van de vakbonden richting het MKB! Alleen daarom al zijn wij totaal niet onder de indruk van dit rapport, dat wij zachtjes gezegd erg gekleurd vinden. Wij betreuren het dan ook zeer dat het FNV het segment MKB zo verwaarloost.

Als de onderzoekers dan toch graag een gedegen onderzoek zouden willen doen, zijn ze wat ons betreft van harte welkom bij het bestuur en leden van Schoonmaken is een Vak!

Wij vinden het een prima idee dat FNV Schoonmaak in een rapport de schoonmaakbranche anno 2013 gaat weergeven. Maar het is vervolgens absoluut verwerpelijk als dit op slechts 2 promille van de schoonmakers, 19 opdrachtgevers en 18 schoonmaakbedrijven wordt gebaseerd. Wij zijn van mening dat een dergelijk onderzoek en het daaruit voortvloeiende conclusies absoluut niet representatief zijn voor de gehele branche. Dit is een onderzoek waarbij de uitkomsten bij voorbaat al vast stonden. Ergo, dit rapport verwijzen wij naar het ronde archief.

 

Tags:,

Reageren?