Blokland: ‘Best Practice Award treinschoonmaak behoudt glans’

treinschoonmaak

Veelbesproken. Dat is de samenwerking tussen Hago Rail Services (HRS) en NedTrain voor het reinigen van alle treinen. Ook wel het contract van de eeuw genoemd. Reden om alle stakeholders die het contract in welke vorm ook afgelopen jaar besproken en belicht hebben samen te brengen om antwoord te geven op de vraag: slagen we er met elkaar in om de branche te veranderen?

Van schoonmaker en teamleider tot directie van de betrokken organisaties. Van Commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag tot FNV. Van opleiders tot brancheorganisaties. En van interne betrokkenen tot media. Iedereen was uitgenodigd om zijn licht te laten schijnen op de hamvraag van de dag. Aansluitend tekenden HRS, NedTrain en FNV voor het akkoord dat zij op 5 december bereikten over de oplossing voor de boventalligheid van 26 medewerkers van Hago Rail Services.

Mooi akkoord
Een mooi akkoord, zoals FNV bestuurder Herrie Hoogenboom het omschrijft. ‘De aanleiding om tot het akkoord te komen is uiteraard minder prettig, maar we vinden dat we een goed akkoord hebben gesloten met een partij die er echt z’n best voor doet om een verandering in de branche te bewerkstelligen.’ Hij refereert hierin aan de samenwerking en het constructieve overleg dat aan de basis ligt van het akkoord. Het akkoord vormt de aanleiding om stil te staan bij de behaalde resultaten binnen het veelbesproken grootste schoonmaakcontract ooit.

Samen de branche veranderen
Arno van Diete, directeur NedTrain, licht voorafgaand aan de terugblik op afgelopen jaar nogmaals de uitgangspunten van het contract toe: respect voor de schoonmaker, veiligheid en kwaliteit. Samen de branche veranderen. ‘Natuurlijk lukt dat niet in je eentje. Maar we zijn een grote speler en we moeten daarin een steentje kunnen bijdragen.’ Florent Meier, directeur HRS, schetst vervolgens de stappen die zijn genomen vanuit HRS en NedTrain om invulling te geven aan die missie. Van de aanschaf van representatieve bedrijfskleding en het opknappen van opkomstruimtes, tot de oprichting van een OR en regelmatig, structureel werkoverleg. De grootste winst ligt in de stijging van de kwaliteit, die nu door 55  tot 60 procent van de reizigers met een 7 of hoger wordt gewaardeerd (de norm is 55 procent). En ook het opleiden van medewerkers, waar grote stappen in zijn gemaakt.’ Jack de Waard, van Fairfield, haakt in: ‘De manier waarop Hago Rail Services hun opleidingen samen met ons heeft ingericht is op dit moment uniek in haar vorm, met de (mbo-)opleidingen op verschillende niveaus.’

Best Practicewaardig
Aanwezig is ook Kees Blokland, voorzitter van de Commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag, die nog inhaakt op de eveneens veelbesproken Best Practice Award die NedTrain, FNV en Hago Rail Services ontvingen voor hun samenwerking. ‘Wat mij betreft mag deze absoluut met glans in de vitrine blijven staan. NedTrain heeft stappen gezet in de samenwerking met partijen om zich heen. De vakbond heeft aangetoond dat ze gaan voor het belang van de leden. De verdienste van Hago is dat jullie strategisch hebben durven denken. Je hebt verder gedacht dan vandaag. En ik vind dat daar een heel rechtvaardige manier is uitgekomen om voor mensen werk te behouden.’

FNV: ‘We hebben met elkaar veel bereikt’
Als piek op de kerstboom, zoals hij het zelf toepasselijk aankondigt, laat Herrie Hoogenboom, zijn licht schijnen op de behaalde resultaten. ‘Wij vinden als vakbond dat we een goed akkoord hebben gesloten met een partij die er echt z’n best voor doet om een verandering in de branche te bewerkstelligen. Tot nu toe ziet het er goed uit. Zeker in vergelijking met de rest van schoonmaakland. Ik wil ook erkennen dat HRS dan ook een stap zet die de concurrentie nog op een heel hoop gebieden moet zetten.’ Maar hij geeft ook aan kritisch te blijven. ‘Ik denk dat we ook sinds de afsluiting van het contract veel met elkaar bereikt hebben. Dat er nog een lange weg te gaan is, dat is inherent aan de sector. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we daar gaan komen.’
Na de terugblik op de inhoud van het contract en behaalde resultaten, zetten Arno van Diete, Herrie Hoogenboom en Florent Meier hun handtekening onder het akkoord over de boventallige medewerkers voor wie werkgelegenheid is behouden.

Aftrap tweedaagse roadshow voor medewerkers
Aansluitend op de bijeenkomst in het Spoorwegmuseum trekken de aanwezigen onder leiding van Arno van Diete, Florent Meier en Ruud Danklof naar het rangeerterrein Cartesiusweg in Utrecht om daar de bereikte resultaten van afgelopen jaar met de medewerkers te vieren. Het bezoek aan Cartesiusweg is de aftrap van een twee dagen durende roadshow langs verschillende locaties. Tijdens de bezoeken staan we stil bij behaalde resultaten, vieren we de successen die medewerkers met elkaar hebben bereikt, reiken we kerstpakketten uit en ontvangen alle 359 geslaagde collega’s hun diploma voor de vakopleiding rollend materieel. Een prestatie waar deze collega’s zichtbaar én met recht trots op zijn.

Informatie: www.hago.nlVideoverslag

Reageren?