Onderzoek naar eerste bevindingen van de nieuwe aanbestedingswet

Aanbesteden & Contracten

In 2013 is er door de invoering van de nieuwe aanbestedingswet (AW2012) veel veranderd rondom inkopen en aanbesteden in de publieke sector.

De doelstellingen van de nieuwe aanbestedingswet zijn:

  • Meer concurrentie bij overheidsopdrachten
  • Verlaging van administratieve lasten
  • Betere naleving van de wet- en regelgeving
  • Betere besteding van belastinggeld
  • Eenvoudiger afhandeling van klachten

Inmiddels heeft aanbestedend Nederland driekwart jaar ervaring met de nieuwe aanbestedingswet. In de wandelgangen wordt er veel gesproken over de effecten van de nieuwe wet. Adviesbureau Aeves wil breed onderzoeken in welke mate de aanbestedingswet ervoor zorgt dat de doelstellingen ervan bereikt worden, en de implementatie vordert. Wim Nieland, directeur Publike: ‘We vinden het belangrijk om hiervoor u als ervaringsdeskundige te raadplegen. Daarom stellen we het erg op prijs als u de volgende korte vragenlijst in wilt vullen. De lijst bestaat uit elf vragen; het invullen ervan duurt twee à drie minuten.’ Met de anonieme antwoorden zal het adviesbureau een beeld verschaffen van de impact op aanbestedende diensten van de veranderde wetgeving.  Dit beeld zal het bedrijf in februari openbaar publiceren.

Deelnemen aan de enquete kan hier

Reageren?