EW Facility Services start in het Koninklijk Concertgebouw

Concertgebouw

Begin dit jaar startte EW Facility Services met haar dienstverlening bij Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. Op basis van een resultaatgericht contract verzorgt de facilitair dienstverlener het schoonmaakonderhoud van onder meer kantoorruimtes, concertzalen, dirigentenkamers en foyers. Daarnaast verzorgt zij de schoonmaak na evenementen.

EW Facility Services is trots op de samenwerking die zij met Het Koninklijk Concertgebouw aangaat. Voor beide organisaties vormt de factor hospitality een prominente pijler binnen de dienstverlening. Bas Haagen, directeur Marketing en Sales licht toe: ‘Het Koninklijk Concertgebouw biedt bezoekers met haar diensten een onvergetelijke beleving. Vanuit EW Facility Services zijn wij ervan overtuigd dat wij hier middels onze facilitaire diensten positief aan bij kunnen dragen’.

Gunningscriteria

Niet alleen het gezamenlijk streven naar een ultieme totaalbeleving leverde EW Facility Services de gunning op. Ook haar flexibele instelling, resultaatgerichte werkwijze en continue zoektocht naar innovatieve oplossingen vormden belangrijke criteria. Daarnaast geloven beide organisaties sterk in dagschoonmaak en is met het oog op de organisatie van vele concerten en evenementen het contract waar mogelijk variabel ingericht. Een continue waarborging van kwaliteit en beheersing van kosten worden hierbij niet uit het oog verloren.

Informatie: www.ew.nlwww.concertgebouw.nl

Reageren?