Masterkey lanceert Hospitality barometer

Martijn Zeewuster ; directeur Masterkey Boardroom

Masterkey lanceerde op de Vakbeurs Facilitair 2014 de Hospitality Barometer als antwoord op de behoefte om hospitality blijvend te ontwikkelen en beter stuurbaar te maken. Opdrachtgevers krijgen met de Hospitality Barometer een duidelijk en onafhankelijk beeld van het hospitality niveau in combinatie met objectief te beoordelen aspecten van dienstverlening.

Volgens het bedrijf krijgen ondernemers als resultaat grip op de dienstverlening die wordt geleverd.

De ervaring leert dat de beleving en waardering van dienstverlening in de praktijk behoorlijk uiteen kan lopen. Zelfs al is technisch gezien de kwaliteit in orde, dan kan het voorkomen dat gebruikers en bezoekers ontevreden zijn over de kwaliteit.

De Hospitality Barometer biedt de mogelijkheid om facilitaire dienstverlening op maat in te richten aan de hand van de wensen van gebruikers. Naast inrichting op maat biedt de Hospitality Barometer de mogelijkheid om de kwaliteit van facilitaire dienstverlening continu te monitoren en te verbeteren. De wensen en verwachtingen van gebruikers vormen het vertrekpunt. Belangrijk doel voor MasterKey is om op basis van onafhankelijke en objectieve informatie in gesprek te gaan met leveranciers en klanten om verdere optimalisatie te bespreken.

Op basis van een inventarisatie worden alle relevante factoren in kaart gebracht en vertalen we deze naar een gewogen statistisch beoordelingsysteem. De Hospitality Barometer biedt een leidraad om continu de kwaliteit van dienstverlening te monitoren en waar nodig bij te sturen. Naast beleving bij gebruikers, vormen objectief te beoordelen aspecten een belangrijke onderdeel. Door deze combinatie van elementen ontstaat er een onafhankelijk en helder beeld van de geleverde kwaliteit van dienstverlening en wat er nodig is om te komen tot de beste resultaten die aansluiten bij de wensen binnen een organisatie.

Martijn Zeewuster: ‘Met de lancering van de Hospitality Barometer willen we tegemoet komen aan de wensen van opdrachtgevers om meer grip te krijgen op de kwaliteit van facilitaire dienstverlening. Met een sterke focus op beleving en hospitality spelen softere factoren een grote rol. Tegelijkertijd zijn gebruikers steeds kritischer en neemt de druk op de facilitaire organisatie toe. Wij helpen opdrachtgevers om dit veelal complexe proces helder te krijgen en te houden.’

Reageren?