OSB: Baan voor loon

Hans Simons

Brancheorganisatie OSB heeft bij de hervatting van de CAO onderhandelingen vakbonden FNV en CNV opgeroepen om zich samen te richten op het ontwikkelen van duurzame schoonmaakbanen en verdere professionalisering van het vak.

Daarbij wil OSB kijken hoe schoonmakers breder kunnen worden ingezet in de facilitaire dienstverlening of daarbuiten. Deze multi inzetbaarheid kan in de toekomst leiden tot duurzamere banen en omvangrijkere contracten met de keuze voor meer uren werk. In de branche waar ruim 70% parttime werkt kiezen ook schoonmakers bewust voor het vak van schoonmaker. Daarom zal ook verder worden geïnvesteerd in de professionalisering van het schoonmaakvak en ruimte dit goed uit te oefenen, bijvoorbeeld door dagschoonmaak. Hiermee zetten werkgevers in op een duurzame toekomst met banen in plaats van een korte termijn loonverhoging: Baan voor loon.

Hans Simons, eeste onderhandelaar werkgevers: ‘De toekomst voor onze 150.000 schoonmakers zit hem in het creëren van duurzame banen. Daarbij kijken we naar bredere inzetbaarheid en verdere professionalisering van onze facilitaire dienstverlening. Hierdoor kunnen we onze huidige contracten verbreden en de waarde van onze dienstverlening verhogen. Dat biedt de schoonmaker de gelegenheid om te kiezen voor meer uren werk en voor een steeds professioneler vak. Hier liggen onze gezamenlijke kansen. We hopen dan ook dat de vakbonden, maar ook de politiek schouder aan schouder met ons optrekt om dit te realiseren. De huidige aanhoudende negatieve retoriek over ons vak met vakbondsacties en politieke symboliek helpen onze schoonmakers niet. Het toont ook geen enkel respect voor de enorme positieve verbeteringen van de afgelopen jaren als het gaat om arbeidsvoorwaarden, Code en Keurmerk. We roepen de bonden en de politiek dan ook op om mee te werken aan een gezonde toekomst voor onze mensen. Een totaal onrealistische looneis van 11%-15% en een schijnzekerheid voorspiegelen met inbesteding maakt al onze positieve inspanningen kapot. Wij blijven gaan voor een duurzame toekomst voor onze mensen.’

Met het zoeken naar een gezamenlijke toekomstgerichte agenda gericht op duurzame banen wil OSB samen met de vakbonden de baanbrekende positieve verbeteringen van de afgelopen jaren voortzetten. Ondanks de crisis en krimp in de markt is de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd in goede arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en marktomstandigheden. Dit is nodig om duurzame schoonmaakbanen te blijven creëren voor de 150.000 schoonmakers in Nederland.

Huidige situatie

De schoonmaakbranche heeft volgens OSB de afgelopen jaren als jonge en innovatieve sector flinke stappen gemaakt. Met de introductie van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag is de negatieve prijsspiraal doorbroken. Het nieuwe OSB-Keurmerk legt de basis voor borging van kwaliteit en professionalisme van het schoonmaakvak.

Daarnaast beschikt de branche over goede arbeidsvoorwaarden:

  • Ruim 80% van de schoonmakers heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  • Door 6,75% loonverhoging in de laatste jaren is het basisloon in de schoonmaak nu 120% van het minimumloon. Daarmee verdient een schoonmaker meer dan bijvoorbeeld medewerkers in de catering-, supermarkt- of thuiszorgbranche.
  • Aan het eind van het jaar is er een eindejaarsuitkering van 1,6%
  • Opbouwen van pensioen in een eigen pensioenfonds.
  • Schoonmakers krijgen bij ziekte 2 jaar lang 100% salaris doorbetaald in tegenstelling tot veel andere branches.
  • Er is baanzekerheid die is vastgelegd in de overnameregeling en in de cao is opgenomen. Waarmee schoonmaakmedewerkers hun baan behouden bij contractovername door een ander schoonmaakbedrijf.
  • De schoonmaakbranche biedt naast vakopleiding een cursus Nederlandse Taal. Bijna de helft van de schoonmakers is van niet-Nederlandse afkomst, veel meer dan elders in het Nederlandse bedrijfsleven. Een belangrijke voorwaarde voor meedoen in de samenleving is het beheersen van de Nederlandse Taal.
  • Verder biedt de branche een prima baan voor lager opgeleiden en doorgroeimogelijkheden op alle niveaus, naar specialistische en leidinggevende posities.

Informatie: www.osb.nl

Reageren?