FNV: TU Delft moet schoner

Schoonmakers lopen mars van respect

Afgelopen dinsdag wasten de schoonmakers van de TU Delft het College van Bestuur van de universiteit de oren met een schuimkanon. Zij eisen respect, werkbehoud op de TU en een normale werkdruk. De schoonmakers zetten zich, met de steun van medewerkers en studenten, in voor een schone universiteit.

In haar persbericht stelt FNV dat schoonmakers gewoon genoeg tijd willen om schoon te maken en een normale behandeling.

De TU bezuinigt 25 procent op de schoonmaak, ten koste van de schoonmakers. ‘Wij willen gewoon genoeg tijd om schoon te maken. Daarnaast willen wij een normale behandeling’ zegt schoonmaker Mustafa Hayaty. ‘De TU Delft is vuil. Letterlijk en figuurlijk. Dat komt omdat de TU Delft voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten ten koste van de kwaliteit, de schoonmakers en alle mensen in de vuile gebouwen. Daarom verdient de TU grof geschut in de vorm van een schuimkanon.’

Door de bezuiniging gaat de TU een stuk viezer worden. Schoonmaker Adelia: ‘Straks maken wij de kantoren nog maar één keer in de week schoon. Dat kan toch niet? Ook de nalooprondes bij de toiletten zullen verdwijnen. Als een toilet ‘s middags vies is en er komen klachten, hebben wij geen tijd om daar iets aan te doen.’
Mustafa, Adelia en hun collega’s verzamelden de afgelopen weken ruim 1.200 handtekeningen van medewerkers, docenten en studenten van de universiteit, die hun steunen. Die handtekeningen overhandigen ze dinsdag aan het College van Bestuur.
Glansweken: een toilet in 90 seconden kán niet
Schoonmakers vroegen de afgelopen weken al een aantal keer aandacht voor hun onmogelijke werkdruk en slechte arbeidsvoorwaarden. Zaterdag 11 januari kwamen ruim 1.000 schoonmakers samen met hun kinderen bijeen in Utrecht. Twee weken geleden startten zij de Glansweken, waarbij ze laten zien hoe schoon kantoren, ziekenhuizen en scholen kunnen zijn als schoonmakers genoeg tijd krijgen om hun werk goed te doen. Een toiletblok in 90 seconden en een operatiekamer in 10 minuten worden simpelweg niet écht schoon. Tot nu toe kregen een toiletruimte op Schiphol en een basisschool in Groningen de Glansbehandeling.
Gewoon genoeg loon
Voor 69 procent van de schoonmakers is hun inkomen onvoldoende om van rond te komen, blijkt uit onderzoek van FNV Schoonmaak. Volgens de normen van het CBS vallen zij onder de armoedegrens. Schoonmakers hebben bovendien te maken met een belabberde behandeling bij ziekte. Ze worden niet doorbetaald en hun ziekmelding wordt vaak afgewezen over de telefoon.

Informatie: www.koopkrachtenechtebanen.nl.

Reageren?