OSB: nader onderzoek naar fraude nodig

Fraude

OSB is door Teico Service B.V. op de hoogte gebracht van de mogelijke betrokkenheid van een onderaannemer en werknemer bij een fraude in Amsterdam. OSB stelt een nader onderzoek in naar wat er is gebeurd. Samen met de inspectie-instelling zal ook worden nagegaan of aanvullende keurmerkinspecties nodig zijn.

Op 16 januari maakten de directie Opsporing van de Inspectie SZW en de FIOD bekend dat zij op donderdag 16 januari verschillende bedrijfspanden en woningen doorzocht in en rond Amsterdam. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek, onder leiding van het Functioneel Parket, naar uitkeringsfraude, fiscale fraude, en valsheid in geschrifte door een schoonmaakbedrijf en onderaannemers.

De actie is voortgekomen uit een melding van het Schoonmaak Interventieteam Noord-Holland (SIT NH). Dit team heeft eerder administratief onderzoek gedaan naar een groot schoonmaakbedrijf en onderaannemers. Nader onderzoek van de directie Opsporing van de Inspectie SZW heeft geresulteerd in de verdenking dat er meerdere strafbare feiten, zoals witwassen, uitkeringsfraude, fiscale fraude en valsheid in geschrifte zijn gepleegd. Aanleiding voor de Inspectie om samen met de FIOD deze actie te ondernemen. De totale omvang van de fraude zal nog in kaart gebracht moeten worden.

Een redacteur van CleanTotaal achterhaalde de naam van het bedrijf waar de inval is gedaan. Directeur Peter Bleeker gaf uiteindelijk openheid van zaken en bevestigde dat er  sprake is van mogelijke betrokkenheid van een onderaannemer en werknemer bij een fraude in Amsterdam.

Informatie: ww.osb.nl, SZW

Reageren?