Gemeente Brunssum en Balanz Facilitair maken afspraken

Balanz Facilitair - gemeente Brunssum

De gemeente Brunssum, sociale dienst ISD BOL en schoonmaakbedrijf Balanz Facilitair zijn onlangs een intentieovereenkomst aangegaan. In de overeenkomst is vastgelegd dat beide partijen zich inspannen om jaarlijks tussen de 10 en 15 mensen, die nu nog een uitkering hebben, aan een betaalde baan bij het schoonmaakbedrijf te helpen. De deelnemers krijgen een interne vakopleiding bij Balanz Facilitair en worden daarnaast op de nieuwe baan voorbereid door Betere Buren.

De samenwerking tussen de gemeente Brunssum en Balanz Facilitair reikt terug tot de zomer van 2013. In juli 2013 stroomden zes medewerkers via Betere Buren uit naar het schoonmaakbedrijf. De ervaringen waren zo positief dat het idee rijpte om de samenwerking te intensiveren en te structureren.

Wethouder Hugo Janssen (Sociale Zaken): ‘We helpen elkaar. Balanz Facilitair verwacht dat er in de loop van 2014 veel vacatures ontstaan. Ze staan te springen om goed opgeleide mensen. Wij hebben een grote groep uitkeringsgerechtigden die graag aan de slag willen en financieel onafhankelijk verder willen. We spreken nu af om de krachten te bundelen, om deze mensen op te leiden en ze aan een betaalde baan te helpen.’

Loonkostensubsidie

De kandidaten krijgen via Betere Buren een training in basisvaardigheden. Daarbij is vooral aandacht voor hun sociale vaardigheden en werkhouding.

Vervolgens doorlopen ze een interne instructie bij Balanz Facilitair, gevolgd door een proefplaatsing gedurende 1 maand. Bij gebleken geschiktheid komen ze in aanmerking voor openstaande vacatures.

Een deel van de loonkosten van de medewerkers wordt gefinancierd via een loonkostensubsidie van de gemeente Brunssum.

 Betere Buren

Betere Buren bereidt mensen met een bijstandsuitkering (Wwb) voor op uitstroom naar de arbeidsmarkt. Dat gebeurt in een beschermde omgeving met begeleiding, coaching en, waar nodig, extra scholing. Omdat Betere Buren actief is op diverse terreinen, kunnen aan kandidaten werkplekken worden aangeboden die aansluiten bij de eigen kwaliteiten en bij hun kansen op de arbeidsmarkt.

Informatie: www.balanzfacilitair.nl

 

Reageren?