OSB: Verzuimaanpak volgende discussie schoonmaak-cao

CAO

 

Na overeenstemming over het offensief voor brede werkgelegenheid is op dag zes van de besprekingen voor de schoonmaak-cao gesproken over de aanpak van het ziekteverzuim en pensioen, meldt OSB. Over de kaders van een toekomstbestendig kwalitatief pensioen is overeenstemming bereikt. OSB geeft aan ook uitgebreide voorstellen gedaan om het ziekteverzuim structureel te bestrijden.

Schoonmakers die ziek zijn, krijgen nu 2 jaar lang 100 procent loon doorbetaald. Uitzonderlijk goed in vergelijk met andere cao’s. Deze doorbetaling gaat in na 2 keer 4 uur onbetaald verzuim (zogenaamde wachtdagen). Daarnaast heeft OSB aangegeven bereid te zijn om gedeeltelijk deze wachtdagen af te schaffen mits er een verlaging van de 100 procent loondoorbetaling van de huidige 2 jaar plaatsvindt. Vakbonden zullen op deze omvangrijke aanpak en kwalitatieve voorstellen bij de volgende onderhandelingsronde reageren. In deze economische tijd met oplopende werkloosheid gaat OSB voor duurzame werkgelegenheid voor de 150.000 schoonmakers en een sterke en aantrekkelijke branche.

Eerst onderhandelaar Hans Simons: ‘We hebben een geweldig kwalitatief buffet gecreëerd met onze voorstellen. Een werkgelegenheidsoffensief voor onze 150.000 schoonmakers. Kaders voor een toekomstbestendig kwalitatief pensioen. Verder brede structurele voorstellen om samen het ziekteverzuim verder te bestrijden. Daarbij ook de bereidheid om op een realistische manier te kijken naar wachtdagen en de balans met doorbetaling bij langdurig verzuim. Kortom: een breed en uitgebreid buffet dat klaar staat om van op te scheppen voor een duurzame toekomst voor onze medewerkers. Wij hebben dan ook goede hoop op een constructieve en realistische afronding van de cao. Duidelijk mag zijn dat wij in deze crisistijd met een toenemende werkloosheid blijven investeren in banen in plaats van loon.’

Echte toekomst voor 150.000 schoonmakers

Voor OSB is het van groot belang dat de schoonmaak- en glazenwassersbranche de positieve ontwikkelingen in de sector doorzet. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag en het nieuwe OSB-Keurmerk zijn nu al succesvol. Bij de start van de cao-besprekingen hebben de werkgevers continue het initiatief genomen voor een echte toekomst voor de 150.000 schoonmakers. Allereerst met voorstellen voor een breed werkgelegenheidsoffensief. Vandaag overeenstemming over de kaders van een toekomstbestendig pension. Tenslotte het formuleren van een uitgebreid ziekteverzuimbeleid dat recht doet aan enerzijds de mogelijkheid dat een schoonmaker voor korte of langere tijd ziek is, maar aan de andere kant ook de oplopende financiële druk waar een werkgever mee te maken heeft.

Duurzame inzetbaarheid

Het terugdringen van ziekteverzuim is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, zowel van de werkgever als de schoonmaker. Vanuit de visie dat verzuim gebaseerd is op gedrag, richt OSB zich op gedragsveranderingen van zowel werknemers als leidinggevenden. Daarvoor heeft OSB een groot aantal voorstellen gedaan, waaronder: voorlichting aan medewerkers, speciale website met adviezen, een app met een digitale coach voor gezondheid, leidinggevenden trainen in preventie van verzuim, brochure en in de basisvakopleiding en overige opleidingen meer aandacht voor ergonomie.

Daarbij is het belangrijk dat een integrale aanpak verzuimprikkels bevat die het lastiger maakt voor werknemers om zich ziek te melden en ziek te blijven. Het volledig afschaffen van de wachtdagen en 100% loondoorbetaling gedurende twee jaar ziekte, legt de verantwoordelijkheid eenzijdig bij werkgevers neer. Dit past niet in de geschetste gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Daarom moet het mogelijk terugbrengen van de wachtdagen van twee keer 4 uur in balans zijn met de doorbetaling bij langdurig verzuim.

OSB somt een aantal zaken uit de huidige cao op:

  • De schoonmaak- en glazenwassersbranche beschikt over goede arbeidsvoorwaarden:
  • Ruim 80% van de schoonmakers heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  • Door 6,75% loonverhoging in de laatste jaren is het basisloon in de schoonmaak nu 120% van het minimumloon. Daarmee verdient een schoonmaker meer dan bijvoorbeeld medewerkers in de catering-, supermarkt- of thuiszorgbranche.
  • Aan het eind van het jaar is er een eindejaarsuitkering van 1,6%.
  • Opbouwen van pensioen in een eigen pensioenfonds.
  • Er is baanzekerheid die is vastgelegd in de overnameregeling en in de CAO is opgenomen. Waarmee schoonmaakmedewerkers hun baan behouden bij contractovername van een ander schoonmaakbedrijf.
  • De schoonmaakbranche biedt naast vakopleiding een cursus Nederlandse Taal. Bijna de helft van de schoonmakers is van niet-Nederlandse afkomst, veel meer dan elders in het Nederlandse bedrijfsleven. Een belangrijke voorwaarde voor meedoen in de samenleving is het beheersen van de Nederlandse Taal.
  • Verder biedt de branche een prima baan voor lager opgeleiden en doorgroeimogelijkheden op alle niveaus, naar specialistische en leidinggevende posities.

Informatie: www.osb.nl

Reageren?