Alpheios experimenteert met Google Glass

Google Glass

Na een uitgebreid vooronderzoek gaat Alpheios, één van de grootste bedrijven op het gebied van professionele schoonmaakproducten, -systemen en -strategieën in de Benelux, binnenkort van start met een pilot waarbij schoonmakers worden uitgerust met de slimme bril Google Glass. Hiermee wil Alpheios het werk van deze professionals prettiger, efficiënter en veiliger maken. De specialisten van Alpheios verwachten met deze innovatie zijn opdrachtgevers een betere en bredere dienstverlening te bieden.

Uit het vooronderzoek, en eerste praktijkervaring, blijkt volgens Alpheios dat vooralsnog zeker drie functionaliteiten van Google Glass de schoonmaakprofessionals kunnen ondersteunen in het uitvoeren van hun werk: het raadplegen van een expert op afstand, het doorgeven van locatiegebonden informatie en het reduceren van risico’s door real time registratie. ‘Uniek is dat we precies op de plek en het moment dat het nodig is, onze specialisten kunnen helpen nog beter het verschil maken’, aldus Projectleider Michel Rosier.

Prettiger, efficiënter en veiliger

Als schoonmaakmedewerkers daarom vragen, kan een expert op afstand direct via de slimme bril meekijken en adviseren. Bijvoorbeeld als het gaat om een moeilijk te verwijderen vlek in het tapijt of om het coachen van een beginnende schoonmaker. Met locatiegebonden informatie krijgen schoonmakers via hun Google Glass direct melding van bijzonderheden over de ruimte waarin ze zich bevinden en kunnen ze eenvoudig meldingen over die locatie doorgeven. Google Glass moet het schoonmaakwerk naast prettiger en efficiënter ook veiliger maken. Dat kan onder meer door waar te nemen welke schoonmaakmiddelen de schoonmaakprofessional gebruikt en daar direct een aanwijzing of waarschuwing bij te geven.

Praktische innovatiekracht
Met het inzetten van een ‘wearable device’ als Google Glass wil Alpheios het vakmanschap van schoonmaakpersoneel vergroten en daarmee de kracht van zijn innovatieve dienstverlening. Alpheios bewees zijn praktische innovatiekracht eerder met onder meer het lanceren van de Infectiepreventiemonitor, een app voor infectiepreventie in ziekenhuizen, en kreeg ook als eerste een toelating in de zorg om met virussen en bacteriën besmette ruimtes te desinfecteren met een waterstofperoxidenevel. Alpheios is van plan het gebruik van Google Glass, als onderdeel van een slim schoonmaaksysteem, verder te ontwikkelen met zijn zusterbedrijven binnen de internationaal opererende Vebego-groep.

Informatie: www.alpheios.nl

 

 

Reageren?