OSB verbaasd over voornemen tot acties FNV

OSB

OSB geeft aan verbaasd te zijn dat FNV acties wil gaan volgen. Volgens de vertegenwoordiger van werkgevers in de schoonmaakbranche liggen er na drie maanden onderhandelen verregaande voorstellen voor het creëren van banen, verbreding werkgelegenheid, professionalisering van het vak, toekomstbestendig pensioen en brede aanpak van verzuim.

OSB stelt in een bericht juist voor verzuimbestrijding initiatief genomen te hebben met een breed vitaliteits- & gezondheidsprogramma. Eerste onderhandelaar Hans Simons: “Het is zeer teleurstellend dat FNV actie wil gaan voeren. Na maanden van zeer constructief en succesvol overleg met concrete stappen doet de FNV alsof er niets is bereikt. Onbegrijpelijk. Er liggen verregaande initiatieven voor banen, verbreding werkgelegenheid, professionalisering van het vak, pensioen en verzuimbestrijding. Ook bij verzuim hebben we een uitgebreid voorstel gedaan om dit structureel aan te pakken. Zelfs zijn we bereid de wachtdagen geheel of gedeeltelijk af te schaffen. Daarbij vragen we alleen om dit in een realistische balans te doen met doorbetaling op langere termijn. Dit is nu twee jaar lang 100 procent. FNV gaat voor actie op basis van onrealistische eisen tot 15 procent loonkostenstijging. We hebben FNV gevraagd de eisen te matigen, zodat we een concreet en realistisch loonbod konden neerleggen. Op geen enkele wijze bleek FNV bereid de eisen te matigen of prioriteren. Onnodig en hier helpen ze onze mensen absoluut niet mee. Desondanks hebben wij aangegeven een loonbod te willen doen in vergelijkbare lijn met de gemiddelde loonontwikkeling van CAO’s 2014 in Nederland. Laten we samen voor onze 150.000 medewerkers strijden voor banen en een verdere professionalisering van ons mooie vak. Een akkoord ligt voor het grijpen.’

Ultimatum vakbond FNV

Of met deze reactie de acties die – na een ultimatum op woensdagavond 12 maart gepland staan – gepland staan voor 13 maart zullen voorkomen is onbekend.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Informatie: OSB

Reageren?