Collé: hoogwerkerleverancier beklimt prestatieladders

Collé, hoogwerkers

Collé Rental & Sales is vooral bekend als leverancier en verhuurder van hoogwerkers, maar inmiddels klimt het ook op de CO2-en mvo-prestatieladder. De combinatie van beide certificeringen maakt het bedrijf niet alleen uniek in haar branche, maar ook in Nederland.

De CO2-prestatieladder is oorspronkelijk ontwikkeld door ProRail en ondergebracht bij de onafhankelijk stichting SKAO. Het doel van de ladder is om bedrijven te stimuleren de CO2-uitstoot van de eigen activiteiten en die in de keten te kennen en deze vervolgens actief terug te dringen. Daarbij stimuleert de ladder bedrijven actief in de keten samen te werken om zodoende reduceringsmogelijkheden te ontwikkelen.

Frits Collé, directeur Collé Rental & Sales licht de keuze voor de CO2-prestatieladder toe: ‘Wij leveren materieel aan diverse bedrijven die gecertificeerd zijn voor de CO2-prestatieladder en ambities hebben om de CO2 uitstoot terug te dringen. Dankzij de CO2-Prestatieladder certificering maken wij onze milieuprestaties inzichtelijk, presenteren we een betrouwbare CO2-footprint en zijn we dus een betrouwbare partner om bij te dragen aan het terugdringen van de CO2 uitstoot in de keten.’ Daarnaast biedt de certificering nog meer voordelen, aldus Frits Collé: ‘Door kritisch te kijken naar je eigen bedrijfsvoering genereer je besparingen op het gebied van brandstof, energie en verbruiksmiddelen.’ Met andere woorden win-win voor People, Planet en Profit.
Collé Rental & Sales heeft de CO2-prestatieladder opgenomen in haar MVO-beleid. Naast de CO2-prestatieladder is ook de MVO-prestatieladder in dit beleid opgenomen. Het bedrijf is nu bezig met de voorbereiding van het behalen van de trede 3 certificering op de MVO-prestatieladder.

Informatie: www.colle.eu

 

Reageren?