3 medewerkers Atir gecertificeerd makelaar

Atir SVS makelaar

Drie adviseurs van adviesbureau Atir hebben gisteren uit handen van Bart van Weegberg, adjunct directeur van SVS het certificaat Makelaar in Schoonmaakdienstverlening overhandigd gekregen. Middels een proeve van bekwaamheid hebben zij aangetoond te voldoen aan en te handelen conform de geldende gedragscode.

Stefan Kraft van Ermel, Joram van der Velde en Marieke Weerts  zijn trots op het behaalde certificaat en het feit dat de vele studie-uren en inspanningen tot een succesvol eindresultaat hebben geleid. Met het certificaat in handen verwachten zij een positieve, maar zeker ook een noodzakelijke bijdrage te kunnen leveren richting de schoonmaakadviesmarkt, maar zeker ook de schoonmaakbranche in zijn geheel. Zij staan volledig achter het gedachtegoed van VESA (vereniging van erkende schoonmaak adviesbureaus) . Sterker nog sinds het behaalde makelaarschap van Stefan Kraft van Ermel is hij nu ook officieel benoemd tot voorzitter van VESA. Speerpunten van VESA zijn professionalisering van de schoonmaakbranche, invulling van de code verantwoordelijk marktgedrag, gezonde schoonmaakcontracten en integer handelen.

Informatie: www.atir.nl 

 

Reageren?