Drinkwater- en CO2-besparing op het toilet

Saniphos

In Nederland stroomt schoon drinkwater uit de kraan. Gemiddeld verbruikt elke persoon in Nederland 127 liter water per dag. Van het totale watergebruik wordt 36 liter drinkwater letterlijk door het toilet gespoeld. Er wordt schoon drinkwater gebruikt om onze kleine- of grote boodschappen het riool in te spoelen. Een waterloos toilet zal ons verbruik dus drastisch verlagen.

 Tekst: Sacha Uittenbogaart

Het is lang niet overal gebruikelijk dat er altijd water uit de kraan komt, in Nederland is dit gelukkig wel het geval. Nederlanders gebruiker op dit moment 127 liter water per persoon, per dag. 36 liter drinkwater wordt gebruikt voor het spoelen van het toilet. Wij gebruiken dus schoon drinkwater om onze kleine of grote boodschappen door te spoelen. Men kan op het waterverbruik besparen door bijvoorbeeld gebruik te maken van een watervrij urinoir. Welke aspecten spelen een rol bij de aanschaf van een watervrij urinoir?

Drinkwater wordt schaarser

Water is een eerste levensbehoefte. Zonder water kunnen planten, dieren en mensen niet leven. Hoewel er in Nederland voldoende water is, proberen we het  waterverbruik terug te dringen, om het milieu te sparen. Voor de zuivering van water is namelijk veel energie nodig. De verwachting is dat in de toekomst schoon drinkwater schaarser zal worden. Alle reden om bewust en duurzaam om de gaan met ons water.

Bij een watervrij urinoir komt geen water aan te pas en wordt de urine naar het riool geleid. Dat levert per bezoek een besparing van vier tot vijf liter water op. Afhankelijk van de mate waarin het urinoir gebruikt wordt kan dit zelfs oplopen tot een jaarlijkse besparing van 100.000 liter of meer.

Materiaalkeuze waterloze urinoirs

Watervrije urinoirs kunnen in verschillende materialen uitgevoerd worden. De watervrije urinoirs van Urimat zijn leverbaar in kunststof en een keramische uitvoering. Het voordeel van een kunststof urinoir is dat die vandalismebestendig is en dat deze geleverd kan worden met een communicatiedisplay.
Een communicatiedisplay kan als communicatiemiddel gebruikt worden waarbij men de bezoeker informeert over bijvoorbeeld de werking van het urinoir, waterbesparing en duurzaamheid. Bovendien kan het display worden gebruikt voor bedrijfscommunicatie of als reclamezuil.  De communicatieboodschap is voor een duidelijk gedefinieerde doelgroep.

Het Zwitserse markt onderzoekbureau IHA-GFK heeft acceptatie onderzoek uitgevoerd.  Hieruit is gebleken dat de boodschap gemiddeld veertig seconden bekeken wordt . Los van de materiaalkeuze is een watervrij urinoir altijd reukloos, dit komt door een geurafsluiter, de MB-ActiveTrap.

MB-ActiveTrap_cross_section_drops

MB-ActiveTrap

De MB-ActiveTrap leidt de urine via een verticaal membraan rechtstreeks naar het rioleringssysteem. Zodra de toevoer van urine stopt wordt het membraan luchtdicht afgesloten en kunnen er geen geuren ontsnappen. Door het design van het watervrije urinoir is het onderhoud snel en eenvoudig schoon te houden.

Er zitten geen hoeken of randen in het urinoir waar bacteriën zich kunnen gaan hechten. Het urinoir wordt met een speciale reiniger schoon gemaakt.

De Urimat MB-Active Reiniger heeft een microbiologische werking. De dagelijkse reiniging bestaat uit het inspuiten van het urinoir met het reinigingsmiddel daarna afnemen . De MB-Active Reiniger zorgt voor een blijvende aangename frisse geur.

Extra mogelijkheden

Een watervrij urinoir biedt de mogelijkheid om urine apart in te zamelen. Het systeem waarbij wij ons menselijk afval met grote hoeveelheden water verdunnen, leent zich niet voor een economisch efficiënte terugwinning van water, energie en schaarse grondstoffen.

Met de scheiding bespaart men energie op de conventionele zuiveringsinstallatie. Uit urine kan fosfaat en stikstof terug gewonnen worden.

Met separate opvang van urine worden de fosfaten niet weg gespoeld maar aan de bron verwijderd voor hergebruik als meststof voor alles wat groeit en bloeit! Brongerichte verwerking én terugwinning van fosfaat en stikstof uit urine levert een bijdrage aan de inrichting van een duurzame waterketen. In Nederland staat Europa’s eerste urineverwerkingsfabriek SaNiPhos in Zutphen.

Sacha Uittenbogaart is werkzaam bij BioCompact Environmental Technology, dit bedrijf is exclusief importeur van het Urimat watervrije urinoir in Nederland.

Informatie: www.biocompact.nl

Reageren?