Visschedijk: tegendraads en succesvol

Hanneke schoolbord

De cao voor het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf schrijft voor dat schoonmakers zes maanden na indiensttreding moeten worden opgeleid voor het basis(vak)diploma. Dat klinkt nogal verplichtend en daar houdt de directie van Visschedijk niet van. Zij doen het anders. En met succes. In 2013 ontvingen 128 schoonmakers het vakdiploma.

Tekst: Sjaak van ’t Wout

De cao-afspraken zijn dwingend, maar dat wil niet zeggen dat je het – binnen de kaders van de cao – niet anders of beter mag doen. Visschedijk Facilitair is een dienstverlener die het binnen die kaders graag anders doet. Voorbeeld hiervan is het opleidingstraject, wat het bedrijf helemaal zelf verzorgt. Met succes: in 2013 ontvingen 128 schoonmakers van het bedrijf een vakdiploma.

Grotere binding

Visschedijk omschrijf zichzelf als ‘een regionaal opererende organisatie met een sociaal maatschappelijke identiteit’. Volgens Hanneke Leijdekkers, projectmanager bij Visschedijk Facilitair, zit duurzaam ondernemen in de haarvaten van het bedrijf, en opleiden is hier een speerpunt bij. Het middelgrote bedrijf heeft een eigen opleidingssysteem opgezet, de Visschedijk Academie. ‘Door training en opleiding creëer je betere arbeidsomstandigheden en meer kwaliteit’, zegt Leijdekkers. Met haar ervaring in het opleidings- en adviesvak stelde zij met de leverancier van schoonmaakmiddelen, Ecolab, een aantal opleidingen samen die de medewerkers van Visschedijk voorbereiden op het examen dat door de RAS wordt afgenomen.

Visschedijk Hanneke

Hanneke Leijdekkers

De vakopleidingen worden geheel in eigen huis gegeven. ‘Wij willen niet alleen in groepsverband, maar in de kleinere objecten ook individueel opleiden. Met name deze laatste opleiding “on the job”, op sleutelpanden is via de reguliere opleidingsinstanties niet mogelijk.’ Bijzonder is dat iedere rayonleider in staat is om de lesstof over te dragen. ‘Bij indiensttreding krijgt iedereen de Instructie bij Introductie. Dat doen we op onze vestigingen. Daarnaast zijn alle medewerkers die één jaar in dienst zijn, verplicht de vakopleiding te volgen. Door de intensieve begeleiding op de werkplek, zijn ze na zeven weken in staat om het examen af te leggen. Tot nu toe is het slagingspercentage 100 procent’, zegt Leijdekkers. De cursisten krijgen ook de beschikking over een E-learning-pakket, zodat thuis de nodige kennis kan worden opgedaan.

De gevolgen van deze aanpak waren al op korte termijn merkbaar. Er is een grotere binding ontstaan met de direct leidinggevende. Het aantal ziekmeldingen ten gevolge van lichamelijke ongemakken daalt. Er zijn minder klachten van de opdrachtgevers. ‘Kortom’, zegt Leijdekkers, ‘iedereen kan zich meer richten op het eigen werk en dat leidt tot tevreden klanten en tevreden werknemers.’

 Verdienmodel

De direct leidinggevenden hebben wat meer tijd nodig voor de begeleiding van nieuwe werknemers. Dat wordt terugverdiend door onder andere de opleidingsvergoeding vanuit de RAS. En op termijn natuurlijk omdat er minder corrigerende maatregelen nodig zijn, er minder personele wisselingen en een lager verzuim ontstaan. Ook de rayonleiding wordt in eigen huis opgeleid. Voor specifieke trainingen worden externe docenten ingehuurd. Bijvoorbeeld voor omgaan met agressie, verzuimbegeleiding en signaalherkenning.

Visschedijk heeft een groot aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Mensen met een beperking die een arbeidsproductiviteit hebben van 30 tot 70 procent. Zij krijgen naast de vakopleidingen ook training in diverse (communicatieve) vaardigheden. Het betreft vaak fulltime contracten waar in nauw overleg met de klant invulling aan wordt gegeven. Een deel van de opleiding wordt verzorgd door de regionale opleidingscentra in het kader van de Beroepsbegeleidende Leerweg. Het praktijkdeel beslaat zestig tot tachtig procent van de studieduur. De rest van de tijd gaat men naar school voor de opleiding.

De instroom van deze categorie vraagt de komende tijd de nodige aandacht. Leijdekkers: ‘Ook hier zie je het personeelsbestand verouderen.’

MVO in breder perspectief

Er zijn nog tal van onderwerpen waarmee het bedrijf duurzaamheid bevordert. Bijvoorbeeld de aanschaf en inrichting van het hoofdkantoor, de inkoop en verwerking van grondstoffen in het cateringbedrijf en tal van andere zaken. De aanpak van Visschedijk bevordert het ‘duurzaamheidsdenken’ van de medewerkers. ‘Duurzaamheid zit ook in de kleine dingen: zuinig met materialen, chemie, verzamelen papier, et cetera. Ik zie dat mensen ook in hun persoonlijke leven een omslag maken. Dat vind ik mooi!’ zegt Leijdekkers.

 

Reageren?