Feiten & Cijfers

CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek komt elk kwartaal met cijfers over de schoonmaakbranche. CBS houdt de cijfers bij omtrent de omzetontwikkeling, het oordeel over het economische klimaat en omtrent gegevens over personeel. Zij zet deze cijfers af tegen de cijfers van de zakelijke dienstverlening in het algemeen.

Rabobank

Periodiek actualiseert de Rabobank voor u de cijfers en trends van negentig branches in het Nederlandse bedrijfsleven. Zo ook voor de schoonmaakbranche.