aanbesteden

Onderzoek naar eerste bevindingen van de nieuwe aanbestedingswet

Adviesbureau Aeves onderzoekt de eerste bevindingen rondom de nieuwe aanbestedingswet. De bevindingen naar aanleiding van een enquête zullen openbaar gedeeld worden.

08 01 2014 > Lees verder
Aanbesteden & Contracten

Ontslag dreigt voor thuishulpen regio Nijmegen

Axxicom heeft gerede twijfel over de garanties die door zowel de gemeenten als door de andere partijen zijn uitgesproken.

06 02 2013 > Lees verder
Thuiszorg

Nieuwe branchevereniging zet in op kleine bedrijven

Dit voorjaar werd de nieuwe branchevereniging Schoonmaken is een Vak opgericht. De vereniging beoogt zich vooral in te zetten voor het mkb.

08 08 2012 > Lees verder
Schoonmaken is een Vak - bestuur

De nieuwe aanbestedingswet

PS legde het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie enkele vragen voor, waaronder die van Nico Koch (OSB), Peter Rietbroek (Rietbroek voor Schoonhouden) en Erwin Wigbold (Visschedijk Facilitair).

03 08 2012 > Lees verder
Peter Rietbroek (Rietbroek voor Schoonhouden)

Marktontmoetingen inkoop zorgen voor gedragsverandering

Wat hebben marktontmoetingen tussen inkopers van overheidsorganisaties en vertegenwoordigers van schoonmaakbedrijven opgeleverd?

03 08 2012 > Lees verder
Marktontmoeting inkopers, intermediars en schoonmaakbedrijven

Facilicom geselecteerd voor PPS Den Haag

Facilicom neemt met eigen bedrijven deel aan de aanbesteding en kiest hiermee voor een integrale verantwoordelijkheid in relatie tot de elementen bouw/renovatie, financiering, inrichting, onderhoud en facilitaire dienstverlening.

02 08 2012 > Lees verder
Facilicom Services Group

Aanbestedingssites dienen klacht in bij EU

Aanbestedingssites vinden dat de Eerste Kamer de Aanbestedingswet niet kunnen aannemen.

18 04 2012 > Lees verder
Aanbesteden

Voortgang wetsvoorstel Aanbestedingswet

Voorbereidend onderzoek naar aanbestedingswet door de Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vindt plaats op 17 april 2012.

10 04 2012 > Lees verder
Aanbesteden

Steeds meer schoonmaakaanbestedingen volgens de code

Het aantal organisaties dat de Code Verantwoordelijk Marktgedrag heeft getekend, neemt nog steeds toe.

08 03 2012 > Lees verder
Hans Simons (OSB)

NMa ziet geen kwaad in mega-aanbestedingen

Vlak nadat de Tweede Kamer heeft ingestemd met wettelijke maatregelen tegen het clusteren van aanbestedingen, komt de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) met een opmerkelijke oproep.

28 02 2012 > Lees verder
Aanbesteden

Tweede Kamer stemt in met nieuwe aanbestedingswet

‘Het is goed dat we iets doen aan de klachten van ondernemers over onduidelijke regels en onredelijke eisen bij aanbestedingen,’ aldus minister Verhagen.

16 02 2012 > Lees verder
Aanbesteden

‘Motivatieplicht bij aanbestedingen’

Volgens D66 is het voor bedrijven vaak niet duidelijk waarom ze worden afgewezen. Ze moeten daarom de mogelijkheid krijgen om binnen zeven dagen een mondelinge toelichting te krijgen.

01 02 2012 > Lees verder
Aanbesteden

Rijksuniversiteit Groningen herziet aanbesteding

De RUG vindt dat het opgestelde aanbestedingsdocument niet in overeenstemming is met de huidige ontwikkelingen in de schoonmaakbranche. Zij wil de kwalitatieve gunningscriteria beter tot uitdrukking laten komen.

08 12 2011 > Lees verder
Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Gemeente Utrecht zet aanbesteding stop

Aanbesteding inzake resultaatgerichte schoonmaakdiensten stopgezet omdat in de aanbesteding het gunningscriterium ‘laagste prijs’ werd gehanteerd.

02 12 2011 > Lees verder
Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Ron Meyer: De Rolluikslopers!

De prijzenoorlog in de schoonmaak leeft ook. In alle heftigheid. Bij de gratie van alle partijen die er aan mee doen. Die prijzenoorlog stinkt. Aan alle kanten.

01 04 2011 > Lees verder

Glazenwassers Jaap Klaverstijn en René ter Borgh geven hun visie op de markt

Omdat glazenwassen een specialisme is – niet voor niets is tachtig tot negentig procent van hun personeel opgeleid – , hoort er een aparte belangenorganisatie voor de branche te zijn, vinden Jaap Klaverstijn en René ter Borgh.

01 04 2011 > Lees verder

Hago Next: ‘nieuwe norm in schoonmaak’

Facility manager Hidde te Loo zegt door Hago Next af te zijn van zijn hoofdpijndossier schoonmaak. Hij betaalt per uur meer, maar krijgt wat hij inkoopt en is ervan overtuigd onderaan de streep gelijk uit te komen.

15 03 2011 > Lees verder

Code Verantwoordelijk Marktgedrag wordt 21 juni gepresenteerd

In de zomer van 2010 is gestart met de oprichting van de commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag, om de verantwoordelijkheid van alle partijen voor een sociaal werkklimaat in de schoonmaakbranche te benadrukken.

15 03 2011 > Lees verder

Objectleiders over hun rol in het huidige aanbestedingsklimaat

Rayonmanagers en objectleiders vangen samen met hun schoonmaakmedewerkers de klappen op van het huidige (aanbestedings)klimaat in de schoonmaakbranche. Waar anderen veel over praten (en over schrijven) is hun dagelijkse praktijk.

03 03 2011 > Lees verder

Reinigen in de voedingsmiddelenindustrie

Schoonmaakbedrijf Gom maakt al acht jaar de kantoor- en productieruimtes van KLM Catering Services (KCS) schoon. Voor de schoonmaakbranche een langlopend contract. En KCS is voorlopig niet van plan te tenderen want niet de prijs, maar voedselveiligheid is het belangrijkst.

01 02 2011 > Lees verder
Werkdrukmeter schoonmaak