Convenant Horizontaal Toezicht

Proper kiest voor horizontaal toezicht

Proper Groep heeft zich onderscheiden door het met de Belastingdienst overeenkomen van het convenant Horizontaal Toezicht.

16 04 2013 > Lees verder
Proper Groep

Convenant Horizontaal Toezicht bestendigt vertrouwen tussen CWS en Belastingdienst

Door het vastleggen van afspraken engageren CWS en de overheid zich ertoe om de samenwerking tussen hen centraal te stellen, ieder vanuit zijn eigen rol.

29 01 2013 > Lees verder
CWS - belastingdienst