Gedragscode voor Duurzame Eindgebruikers

CSU ondertekent gedragscode duurzame eindgebruikers

De gedragscode voor duurzame eindegebruikers is ontwikkeld door FMN en de Dutch Green Building Council (DGBC) en beoogt de verduurzaming van gebouwen en de werkomgeving te stimuleren en te versnellen.

20 09 2012 > Lees verder
FMN